Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Chikungunyavirus (serologi) , S-

 • Remiss
  Folkhälsomyndighetens remiss för speciell diagnostik
 • Remisslänk
 • Anges på remiss
  Anamnestiska data, insjukningsdatum, utlandsvistelse, uppgifterna är nödvändiga för val av analys samt bedömning av analysresultat
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  Rör utan tillsats, röd kork alternativt rör med gel, gul kork
 • Laboratoriet tillhanda
  Lämnas så snart som möjligt.
 • Lämnas till
  Klinisk mikrobiologi
 • Analyserande laboratorium
  Folkhälsomyndigheten
 • Provhantering på laboratoriet
  Fredag-lördag och inför storhelg: Centrifugera, häll av och kylförvara Övriga dagar: kylförvara
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Transporteras okylt. Förvaras i kyl i väntan på transport med rörlig postgång.
 • Skickas till
  Folkhälsomyndigheten Provmottagning Tomtebodavägen 12B 171 82 Solna
 • Informationskälla
 • Uppdaterad
  2018-08-13
  av GS