Vårdgivare och samarbetspartners-logotyp (till startsidan)
För vårdgivare och samarbetspartners

Blödningsutredning

 • Alternativa sökord
  koagulationsutredning
 • Remiss
  E-remiss Cosmic i första hand, beställning i av utredningspaketen ”Koag utredn Blödning (interna prover)” samt ”Koag utredn Blödning (EXT)” Alternativt pappersremiss Remiss 1 (interna analyser) samt pappersremiss ”Blödning - Koagulationsutredning - Remiss för provtagning” (externa analyser).
 • Remisslänk
 • Indikation/tolkning
  Vid utredning av ökad blödningsbenägenhet är en noggrann blödningsanamnes ibland viktigare än laboratoriediagnostik. Den ger även vägledning inför vilka analyser som ska väljas och hur svaren skall tolkas. En noggrann anamnes bör innehålla uppgifter om hereditet, tendens att lätt få blåmärken, slemhinneblödningar (exempelvis näsblödning), kraftiga menstruationsblödningar, riklig blödning i samband med kirurgi, förlossning eller tandextraktion, blödning i led/muskel etc. Det är även viktigt att undersöka om patienten tar läkemedel eller hälsokostpreparat som kan ge ökad blödningsbenägenhet. Laboratoriemässig blödningsutredning: För allmän screening hos patient med symtom på ökad blödningsbenägenhet beställs i första hand TPK, PK(INR), APT-tid och Blödningstid enligt IVY. Blödningstid saknar kliniskt värde vid screening inför kirurgiska ingrepp. Normala svar på dessa prover utesluter inte en hemostasdefekt. Vid tydliga symtom bör man därför gå vidare med en utvidgad utredning som bör innefatta följande analyter: P-von Willebrandfaktor GP1bA (aktivitet) P-Faktor VIII (enz) P-Faktor IX (koag) P-Fibrinogen S-CRP (behövs för bedömning VWF och FVIII eftersom de är akutfasreaktanter). Eventuell ytterligare utredning bör utföras i samråd med läkare med specialistkunskap inom koagulation. Beställning Se ovan. Ange alltid frågeställning samt basala kliniska uppgifter på remissen (hereditet, symtom, sjukhistoria, läkemedel, graviditet, relevanta analyssvar utförda på andra laboratorier m m). Analys och provtagning P-PK(INR) P-APT-tid P-Fibrinogen 1 Na-citratrör. Lämnas omedelbart till Klinisk kemi B-TPK 1 EDTA-rör. S-CRP 1 gelrör (serum) P-Faktor VIII (enz) 1 Na-citratrör. Lämnas omedelbart till Klinisk kemi P-Faktor IX (koag) 1 Na-citratrör. Lämnas omedelbart till Klinisk kemi P-von Willebrandfaktor GP1bA (aktivitet) 1 Na-citratrör. Lämnas omedelbart till Klinisk kemi Det är viktigt att citratrören fylls helt, tills vakuumsuget upphör, samt att de vänds 5-10 gånger omedelbart efter provtagning. Ta proverna genom direkt venpunktion, ej via inneliggande kanyl.
 • Uppdaterad
  2020-12-02
  av JR

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

In English

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.

In English