Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Blödningsutredning

 • Alternativa sökord
  koagulationsutredning
 • Remiss
  E-remiss Cosmic i första hand, beställning i av utredningspaketen ”Koag utredn Blödning (interna prover)” samt ”Koag utredn Blödning (EXT)” Alternativt pappersremiss Remiss 1 (interna analyser) samt pappersremiss ”Blödning - Koagulationsutredning - Remiss för provtagning” (externa analyser).
 • Remisslänk
 • Indikation/tolkning
  Vid utredning av ökad blödningsbenägenhet är en noggrann blödningsanamnes ibland viktigare än laboratoriediagnostik. Den ger även vägledning inför vilka analyser som ska väljas och hur svaren skall tolkas. En noggrann anamnes bör innehålla uppgifter om hereditet, tendens att lätt få blåmärken, slemhinneblödningar (exempelvis näsblödning), kraftiga menstruationsblödningar, riklig blödning i samband med kirurgi, förlossning eller tandextraktion, blödning i led/muskel etc. Det är även viktigt att undersöka om patienten tar läkemedel eller hälsokostpreparat som kan ge ökad blödningsbenägenhet. Laboratoriemässig blödningsutredning: För allmän screening hos patient med symtom på ökad blödningsbenägenhet beställs i första hand TPK, PK(INR), APT-tid och Blödningstid enligt IVY. Blödningstid saknar kliniskt värde vid screening inför kirurgiska ingrepp. Normala svar på dessa prover utesluter inte en hemostasdefekt. Vid tydliga symtom bör man därför gå vidare med en utvidgad utredning som bör innefatta följande analyter: P-von Willebrandfaktor GP1bA (aktivitet) P-Faktor VIII (enz) P-Faktor IX (koag) P-Fibrinogen S-CRP (behövs för bedömning VWF och FVIII eftersom de är akutfasreaktanter). Eventuell ytterligare utredning bör utföras i samråd med läkare med specialistkunskap inom koagulation. Beställning Se ovan. Ange alltid frågeställning samt basala kliniska uppgifter på remissen (hereditet, symtom, sjukhistoria, läkemedel, graviditet, relevanta analyssvar utförda på andra laboratorier m m). Analys och provtagning P-PK(INR) P-APT-tid P-Fibrinogen 1 Na-citratrör. Lämnas omedelbart till Klinisk kemi B-TPK 1 EDTA-rör. S-CRP 1 gelrör (serum) P-Faktor VIII (enz) 1 Na-citratrör. Lämnas omedelbart till Klinisk kemi P-Faktor IX (koag) 1 Na-citratrör. Lämnas omedelbart till Klinisk kemi P-von Willebrandfaktor GP1bA (aktivitet) 1 Na-citratrör. Lämnas omedelbart till Klinisk kemi Det är viktigt att citratrören fylls helt, tills vakuumsuget upphör, samt att de vänds 5-10 gånger omedelbart efter provtagning. Ta proverna genom direkt venpunktion, ej via inneliggande kanyl.
 • Uppdaterad
  2020-12-02
  av JR