Vårdgivare och samarbetspartners-logotyp (till startsidan)
För vårdgivare och samarbetspartners

Tandvård

Vägledning kring akuta tandvårdsinsatser för asyl, tillståndslösa och gömda

Dokumentet ska ses som en hjälp vid bedömning av vilka tillstånd som bör behandlas inom ramen för ett akut omhändertagande.

Rent allmänt gäller att skador i ansiktsregionen innefattande skelett och större vävnadsskador med smärta, blödningar och funktionspåverkan, är tillstånd som kräver omedelbar akut åtgärd. Åtgärd innebär då ofta behov av en insats av specialisttandvården i samverkan med sjukvården.

Utgångspunkt i övrigt är att en akut åtgärd i första hand görs för att avhjälpa ett symptomatiskt akut tillstånd. Grad av allmänpåverkan har betydelse.

Barn och unga

Patientinformation 1177

1177 har information om att borsta tänder på barn. Informationen går att skriva ut och är översatt till tio olika språk bland annat: engelska, arabiska, somaliska, sorani och romani. 

Instruktioner och blanketter

Uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård

Uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård till vissa äldre och personer med funktionsnedsättning. Uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård gäller personer som:

1. omfattas av lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS-lagen), eller
2. har ett varaktigt behov av omfattande vård- och omsorgsinsatser och som
a) kommunen har hälso- och sjukvårdsansvar för enligt 12 kap 1 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30)
b) får hälso- och sjukvård i hemmet (hemsjukvård), eller
c) är bosatta i egen bostad och har motsvarande behov av vård eller omsorg som personer som omfattas av 2 a eller 2 b ovan.

L&B Dental Group ansvarar för områden i Västerås såsom Bäckby, Vallby, Centrum, Skallberget och Malmaberg.

Folktandvården Västmanland AB har hand om övriga områden i Västerås samt kommunerna i övriga länet. 

Tandvårdsstödets mål

I samband med sjukdom och funktionshinder ökar risken för skador i munnen. Målet med tandvårdsstödet är att öka välbefinnandet och höja livskvalitetén hos äldre och funktionshindrade. Personen har själv rätt att välja vilken tandläkare som ska utföra den nödvändiga tandvården.

Beslut om nödvändig tandvård

Den som vill komma i fråga för uppsökande tandvård måste ha fått tandvårdsstödet beviljat. Kommunens bistånds-/LSS-handläggare, enhetschef eller i vissa fall sjuksköterska har bedömt omfattningen av vård- och omsorgsbehovet.

Kontaktuppgifter

Folktandvården Västmanland AB  Pernilla Merkel, äldresamordnare 021-17 56 66, Gabriella Acar, utvecklingschef 021-48 18 354

L&B Dental Group HB Anne du Rées, verksamhetsansvarig 070-571 32 76, anne@dentalgroup.nu 

Allmänna frågor Har du allmänna frågor om tandvårdsstödet, kontakta: Tandvårdsenheten via e-post: tandvardsenheten@regionvastmanland.se  eller
ring Eva Sandberg, bedömningstandläkare, 021-17 48 45 

Informationsbroschyr

Instruktioner och blanketter

Tandvårdsstöd vid långvarig sjukdom

Tandvårdsstödet riktar sig till personer som har stora tandvårdsbehov på grund av långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning. De som omfattas av detta stöd är personer som har stora svårigheter att sköta sin munhygien eller att genomgå tandvårdsbehandling på grund av:

 1. Svår psykisk funktionsnedsättning
 2. Parkinsons sjukdom
 3. multipel skleros
 4. cerebral pares
 5. reumatoid artrit
 6. systemisk lupus erythematosus
 7. sklerodermi
 8. amyotrofisk lateralskleros
 9. orofacial funtionsnedsättning
 10. symtom som kvarstår sex månader efter att personen har fått hjärninfarkt eller hjärnblödning (stroke)
 11. sällsynt diagnos och stora svårigheter att sköta sin munhygien, stora svårigheter att genomgå tandvårdsbehandling eller orofaciala symtom.

För att omfattas av stödet krävs ett läkarintyg om att man ingår i personkretsen. Behandlande läkare styrker sjukdomen eller funktionsnedsättningen på en särskild blankett, och bedömer om det är en svår till fullständig nedsättning eller begränsning samt gör en sammantagen bedömning av funktionstillståndet.

Region Västmanland beviljar tandvårdsstödet grundat på läkarintyg.

Läkarintyg vid långvarig sjukdom och funktionsnedsättning Detta läkarintyg skickas in av sjukvården till Tandvårdsenheten, Region Västmanland.

Särskilt tandvårdsbidrag (STB)

För personer som har en sjukdom eller funktionsnedsättning som medför risk för försämrad tandhälsa och där förebyggande tandvårdsbehandling kan minska denna risk.

 1. Muntorrhet p g a långvarig  läkemedelsbehandling
 2. Muntorrhet p g a strålbehandling (öron-, näs-, mun- el.halsregionen)
 3. Sjögrens syndrom
 4. Kronisk obstruktiv lungsjukdom                                
 5. Cystisk fibros
 6. Ulcerös colit
 7. Crohns sjukdom
 8. Tarmsvikt
 9. Frätskador på tänderna och anorexia nervosa, bulimia nervosa eller gastroesofageal refluxsjukdom
 10. Svårinställd diabetes
 11. Dialysbehandling
 12. Immunosuppression p g a läkemedel
 13. Organtransplantation

600 kronor erhålls var sjätte månad till förebyggande behandling vid diagnos eller specifik läkemedelsbehandling. Ingen ställning tas till om sjukdomen har skadat eller riskerar att skada tänderna. Försäkringskassan är huvudman.

Läkarintyg för särskilt tandvårdsbidrag, STB   Läkarintyget lämnas till patient efter underskrift av läkare.

Övrig information

Här finns övriga instruktioner, som inte ryms under föregående rubriker:

Instruktioner och blanketter

Administrativt tandvårdssystem - Symfoni

Symfoni används vid administration av tandvård för barn och unga, samt vuxentandvård som finansieras av Region Västmanland bl a vid:

 • förhandsbedömningar som ska till Tandvårdsenheten.
 • Uppsökande verksamhet följer upp patienter som ska munhälsobedömas. Kontaktinformation till patienter hämtas från Symfoni.
 • Registrering av EPI-rapporter samt fakturering.

Tandvårdsstödsintyg

Biståndshandläggare, LSS-handläggare och sjuksköterskor vid särskilda boenden använder Symfoni för att bevilja tandvårdsstödet.

Behörighet

För att nå tjänsterna krävs personlig inloggning med eTjänstekort (privata beställer kortet t ex via Praktikertjänst, Svensk E-identitet eller annan) samt behörigheter upplagda av Tandvårdsenheten.  

Länk vidare under varje rubrik:

- Utbildningskatalog - Kompetensplatsen, val: "Ta endast del av öppna e-utbildningar". Där finns utbildningar, en för kommunanvändare och den andra för vårdgivare.

- Beställning av behörighet till Symfoni

- Direktinloggning till portalen

Support

Kontakta regionens IT-support 021-17 35 00, knappval 2.


Kontakt

Helena Präst

Administrativ assistent
021-481 80 60

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

In English

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.

In English