Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Laktat och Glukos, Ledv-

 • Alternativa sökord
  Ledvätska
 • Remiss
  E-remiss Cosmic i första hand, alternativt pappersremiss Remiss 5
 • Remisslänk
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  1 Fluoridoxalat-rör (grå kork) + 1 FC-rör med citronsyrabuffert (rosa/grå kork) till P-Glukos
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  P-glukos ska alltid kontrolleras samtidigt för att värdera nivån.
 • Laboratoriet tillhanda
  Omedelbart
 • Lämnas till
  Klinisk kemi
 • Analyserande laboratorium
  Västerås, Köping
 • Provhantering på laboratoriet
  Centrifugeras inom 30 minuter efter provtagning. Avskilj ledvätskan omedelbart efter centrifugering till 5 mL plaströr.
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Avskild ledvätska hållbar 3 timmar i rumstemperatur och 24 timmar i kylskåp. Provet ska transporteras kylt (transporthylsa på kylklamp).
 • Referensintervall
  0,5-2,8 mmol/L (laktat) Glukoskoncentrationen i ledvätska ligger på en ungefärlig nivå som för P-Glukos på den fastande patienten. Prov för P-Glukos bör därför tas samtidigt. Är patienten icke fastande kan skillnaden vara lite större eftersom det tar en stund innan jämvikt för glukos infinner sig.
 • Metod och analysprincip
  Fotometri
 • Indikation/tolkning
  För differentialdiagnostik vid artrit (laktat). För att värdera inflammatorisk genes artrit (glukos). Vid en icke bakteriell artrit med måttlig leukocytos ligger glukos i ledvätska på en ungefärlig nivå som i plasma. Vid icke bakteriell artrit med uttalad leukocytos, typ RA, ligger glukosnivån lägre än i plasma. Vid en sepsis ligger glukosnivån i ledvätskan betydligt lägre än i plasma.
 • Ackreditering
  Nej
 • Svarstid
  Besvaras som regel inom 4 h från ankomst till laboratoriet.
 • Uppdaterad
  2020-02-26
  av JR