Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Tiopental, P-/S-

 • Alternativa sökord
  Pentokoma, Pentocur
 • Remiss
  Läkemedel, Klinisk farmakologi (Karolinska)
 • Anges på remiss
  provtagningsdatum och klockslag, datum och klockslag för senast intagen dos, aktuell dos, datum för senaste dosjustering och föregående dos, övriga läkemedel, vikt, frågeställning
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  1 NaHeparin-rör (mörkblå propp) eller 1 rör utan tillsats (röd propp). Volym 1 mL venblod.
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  Akutmärkning är en förutsättning för akut analys. Prov skickas med akuttransport direkt efter provtagning till Klinisk farmakologi, Huddinge. OBS! Kontakta jourhavande läkare på Klinisk farmakologi, Huddinge, innan transport.
 • Lämnas till
  Klinisk kemi
 • Analyserande laboratorium
  Karolinska Universitetssjukhuset
 • Provhantering på laboratoriet
  Centrifugera och avsklij plasma/serum.
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Plasma/serum kan förvaras/transporteras kylt om ankomst till Klinisk farmakologi, Huddinge, sker inom 1 dygn från provtagning. Vid längre tids förvaring/transport skall provet hållas fryst.
 • Skickas till
  Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge Klinisk farmakologi Läkemedelslaboratoriet, C1:68 141 86 Stockholm
 • Informationskälla
 • Uppdaterad
  2018-09-04
  av GS