Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Karyotypering, B-

 • Alternativa sökord
  Kromosomanalys
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  2-6 mL venblod i NaHeparin-rör (mörkblå propp). Spädbarn 0-1 månader: 0,5-1 ml kapillärblod/venblod i Na-heparin alt. Li-heparinrör. OBS! Använd EJ gel-rör!
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  Prov analyseras fram till klockan 15.00 måndag till fredag, vid osäkerhet om prov hinner ankomma till analyserande lab., kontrollera med Klinisk kemi Västerås så att prov kan skickas och analyseras inom tidsgränsen.
 • Laboratoriet tillhanda
  Omedelbart
 • Lämnas till
  Klinisk kemi
 • Analyserande laboratorium
  Akademiska laboratoriet Uppsala
 • Provhantering på laboratoriet
  Får ej frysas eller centrifugeras!
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Prov som ej kan skickas samma dag skall förvaras i kylskåp. Prover skickas i vadderat kuvert. Proverna måste vara laboratoriet tillhanda senast kl 15 må-fre.
 • Skickas till
  Klinisk genetik Akademiska sjukhuset 751 85 Uppsala Tel: 018-611 59 40
 • Informationskälla
 • Uppdaterad
  2018-08-07
  av GS