Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Fetalt RhD, P-

 • Alternativa sökord
  Fostergruppering
 • Remiss
  Blodcentralens remiss
 • Anges på remiss
  * Kvinnans fullständiga identitetsuppgifter * Identitetskontroll * Tidigare graviditeter * Beräknad partus * Datum för eventuell given Rh-profylax Vid användning av blodcentralens remiss, beställ analys Blodgruppering samt Fetalt RhD under övrigt. Ta ett rör för blodgruppering och ett rör för fetalt RhD. Saknas patientens fullständiga identitetsuppgifter alternativt att identitetskontroll ej är utförd, utförs inte analysen.
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  2 st fyllda EDTA-rör a 7 mL (lila propp). Provtagning enligt Socialstyrelesens föreskrifter. Identitetskontroll ska vara utförd och prov ska vara märkta med personnummer och namn. Prov tas tillsammans med graviditetens första blodgruppering. Två provrör tas. Ett rör används till blodgruppering och ett till analys av fetalt RhD. Fetalt RhD kan ej utföras på prov taget innan graviditetsvecka 10+0. Rör för analys av fetalt RhD får ej öppnas efter provtagning på grund av risk för kontamination.
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  Bestämning av fostrets RhD blodtyp hos RhD negativa gravida kvinnot inför ställningstagande av antenatal Rh-profylax. Provtagning ska ej utföras innan graviditetsvecka 10.
 • Laboratoriet tillhanda
  Provtagning kan ske måndag-onsdag, prov samt remiss måste vara blodcentralen tillhanda senast onsdag kl 12. Blodprovet bör inte vara äldre än 3 dygn när det anländer analyserande laboratorium, Karolinska.
 • Lämnas till
  Blodcentralen som ombesörjer transport till analyserande laboratorium.
 • Analyserande laboratorium
  Karolinska Universitetssjukhuset
 • Provhantering på laboratoriet
  Prov ovh remiss lämnas till blodgruppsserologi för analys av blodgruppering innan prov skickas till analyserande laboratorium.
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Förvaras i kyl. Blodprovet bör inte vara äldre än 3 dygn nör det anländer analyserande laboratorium.
 • Skickas till
  Karolinska Universitetsjukhuset, Huddinge Transfusionsmedicin C2:58 141 86 Stockholm Kontakta i första hand: 08-585 852 44 Kontakta i andra hand: 08-585 827 51
 • Informationskälla
 • Uppdaterad
  2020-07-02
  av JR