Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Familjär Amyloid Polyneuropati, B-

 • Alternativa sökord
  FAP, Skellefteå-sjukan, TTR-gen, Transtyretin, MET30-mutation
 • Remiss
  Klinisk genetik (NUS)
 • Remisslänk
 • Anges på remiss
  frågeställning/anamnes
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  1 EDTA-rör (lila propp, helblod) 6mL. Barn 2-5 mL.
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  OBS! Ej detsamma som Familjär Adenomatös Polypos (FAP)! Remiss skickas i 2 ex till laboratoriet.
 • Lämnas till
  Klinisk kemi
 • Analyserande laboratorium
  Norrlands Universitetssjukhus
 • Provhantering på laboratoriet
  Centrifugeras ej!
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Förvaras i rumstemperatur eller kylskåp i väntan på transport. Skickas till laboratoriet så snart som möjligt.
 • Skickas till
  Klinisk genetik, Norrlands Universitetssjukhus 901 85 Umeå
 • Informationskälla
 • Uppdaterad
  2018-08-06
  av GS