Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

T3, fritt, S-

 • Alternativa sökord
  FT3, trijodtyronin,
 • Remiss
  E-remiss Cosmic i första hand, alternativt pappersremiss Remiss 2
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  Gul (serum m gel). Prov för behandlingskontroll bör ske på morgonen innan intag av tyreoideahormon.
 • Lämnas till
  Klinisk kemi
 • Analyserande laboratorium
  Västerås
 • Provhantering på laboratoriet
  Centrifugeras efter 30 min men inom 4 h i 10 minuter vid 2200 g.
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Förvaras i kylskåp. Primärrör hållbart 7 dygn.
 • Referensintervall
  3,0-6,5 pmol/L Referensintervallet är metodberoende och prover analyserade vid olika laboratorier kommer att ha olika värden.
 • Metod och analysprincip
  Elektrokemiluminescens, kompetetiv princip. Cobas e411
 • Indikation/tolkning
  Kontrolleras vid misstanke om sjukdom i tyreoidea. Förhöjda värden av fritt T3 tyder som regel på ökad hormonfrisättning från sköldkörteln antingen som en följd av en ökad syntes (hyperthyreos, t. ex. Graves sjukdom, toxiskt tyreoideaadenom), ökad tyreoglobulinnedbrytning (destruktionsthyreoidit, ex subakut tyreoidit, tyst tyreoidit) eller det ovanliga tillståndet som ger ökat behov av tyreoideahormon (tyreoideahormonresistens). Förhöjda värden av fritt-T3 kan även ses hos patienter som erhållit heparin, orsaken är frisättning av fria fettsyror i provet. Sänkta värden av fritt-T3 talar för en underfunktion av sköldkörteln, om patienten inte samtidigt har en allvarlig allmänsjukdom. Dygnsvariation har påvisats för fritt T3 som sjunker under dagen och stiger under natten. Avvikande värden utan klinisk korrelation, eller med svårtolkade TSH- eller T4-värden kan ses vid tyreoideahormoninterferens. Vid sådan interfererar antikroppar vid analysen och mätresultatet blir felaktigt. Vid sådan misstanke rekommenderas analys av analytisk interferens som beställs på pappersremiss 5.
 • Ackreditering
  Ja
 • Svarstid
  Utförs helgfria vardagar under kontorstid.
 • Uppdaterad
  2016-12-20
  av JS