Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Rivaroxaban, akut, P-

 • Alternativa sökord
  Xarelto, antitrombotiska läkemedel, DOAK, NOAK, NOAC, Anti-Xa
 • Remiss
  Remiss 5
 • Remisslänk
 • Anges på remiss
  provtagningstid
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  1 NaCitrat-rör (ljusblå/svart propp). Ta provet genom direkt venpunktion, ej via inneliggande kanyl.
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  Provtagning cirka 2 timmar efter Rivaroxaban-intag återspeglar i regel maximal plasmakoncentration. För mätning av direkt plasmakoncentration beställs P-Rivaroxaban Analyseras dagligen.
 • Laboratoriet tillhanda
  Inom 30 min
 • Lämnas till
  Klinisk kemi
 • Provhantering på laboratoriet
  Centrifugeras inom 60 min efter provtagning vid 15-20°C (2000g, 15 min). Avskilj plasma till ett plaströr. OBS! Lämna kvar 5-7mm plasma ovanför de röda blodkropparna för att undvika tillblandning av trombocyter.
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Avhälld plasma fryses vid -70 C. Proverna förpackas i fryspaket, rikligt med kolsyreis och skickas med expresspost. Skicka proverna i början av veckan för att undvika distributionsproblem.
 • Skickas till
  Provinlämningen L7:00, Karolinska Universitetslaboratoriet, Karolinska Solna, 171 76 STOCKHOLM
 • Informationskälla
 • Uppdaterad
  2018-08-10
  av GS