Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Remisser och etiketter

Här kan du beställa remisser och etiketter samt skriva ut pappersremisser.

I första hand ska beställning av analys ske via Cosmic.

Viktigt att remisserna är korrekt ifyllda och prov märkta för att kunna analyseras. Etiketter med beställarens HSA-id ska klistras på pappersremisserna. Pappersremiss ska alltid medfölja provet.

Svar eller andra upplysningar om provet lämnas till beställaren. Patienter som efterfrågar provsvar hänvisas till behandlande läkare.

Elektronisk remiss - Cosmic

Beställning görs elektroniskt via Remiss och svar > Beställning provbunden i Cosmic och skickas elektroniskt till respektive laboratorium.

Klinisk kemi

Etiketter och remisser som beställs via hemsidan 

 • Etikett med beställarkod:  Antal förtryckta etikettark 10 SEK/ark (65 etiketter/ark)

 • Röda etiketter:Etikettark med röda etiketter för patienter med nationellt reservnummer (48 etiketter/ark).
  För att få med referensintervall i svaret för Klinisk kemi kan man ange patientens ålder på en röd etikett och klistra den på etikettremsan eller provtagningsunderlaget som får följa med provrören.

 • Pappersremisser, Klinisk kemi - antal
  Remiss 1 (200 st/bunt)
  Remiss 2 (100 st/bunt)
  Remiss 3 (25 st/bunt)
  Remiss 4 (50 st/bunt)
  Remiss Allergi
  Remiss Blodgas

 • Ange på beställningen:
  Beställare - namn på dig som beställer
  Avd/mott
  HSA-id för avd/mott alternativt beställarkod
  Adress/postnr/postadress
  Ansvarsnummer
  Antal etikettark
  Vilken remiss samt antal

 Skicka beställning till e-postadress: etikett.remiss.laboratoriemedicin@regionvastmanland.se

Kundservice vardagar: 021-17 35 50
Telefontid vardagar: 07-16

Pappersremisser att skriva ut. I första hand ska beställning av analys ske via Cosmic.

Remiss 5 Klinisk kemi 37140-1

Remiss blodgas Version 5.0

Arteriell trombos-Koagulationsutredningar-Remiss för provtagning (externa analyser) 40963-1

Blödning-Koagulationsutredning-Remiss för provtagning (externa analyser) 40966-1

Venös trombos-Koagulationsutredning-Remiss för provtagning (externa analyser) 40962-1

Remiss till externa laboratorier

Här finns möjlighet att skriva ut ett urval remisster till externa laboratorier d.v.s. de laboratorier vi vidarebefordrar prov till som inte analyseras inom Laboratoriemedicin Västmanland.


Kontakt

Kundservice

Laboratoriemedicin Västmanland
021-17 35 50