Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Remisser och etiketter

Här kan du beställa remisser och etiketter samt skriva ut pappersremisser.

I första hand ska beställning av analys ske via elektronisk remiss i Cosmic.

Viktigt att remisserna är korrekt ifyllda och provmaterial märkta för att kunna analyseras. Etiketter med beställarens HSA-id ska klistras på pappersremisserna. Pappersremiss ska alltid medfölja provet.

Biobank

Information om biobankslagen finns på nedanstående webbplatser:

Mest omfattande är Biobank Sveriges webbplats www.biobanksverige.se
Information om biobankslagen finns även på www.1177.se

Elektronisk remiss - Cosmic 

Beställning görs elektroniskt via Beställning och svar > Beställning provbunden i Cosmic och skickas elektroniskt till respektive laboratorium.

Externa laboratorier

Här finns möjlighet att skriva ut ett urval remisster till externa laboratorier d.v.s. de laboratorier vi vidarebefordrar prov till som inte analyseras inom Laboratoriemedicin Västmanland.

Etiketter med beställarkod

Remisser till klinisk kemi

Fyll i antal remisser


Kontakt

Susanne Ström

Samordnare Administration
021-17 56 74