Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

ADAMTS13 protein, P-

 • Alternativa sökord
  ADAMTS13-protein, ADAMTS13-antikroppar
 • Remiss
  Konsultremiss Karolinska Laboratoriet (Måste beställas) alternativt pappersremiss 5, Västmanland
 • Remisslänk
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  1 NaCitrat-rör (ljusblå/svart propp) 5ml. Kapillärprovtagning är ej möjligt. OBS! Provet ska tas före påbörjad transfusionsbehandling.
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  Inför beställning av analys, rådgör gärna med ansvarig hematolog eller hematologjour alternativt koagulationsjour. Röret skall fyllas helt.
 • Laboratoriet tillhanda
  Inom 30 min
 • Lämnas till
  Klinisk kemi
 • Provhantering på laboratoriet
  Centrifugeras inom 30 minuter vid 2000 x g och 15 ºC under 15 minuter (alt. 3000 x g och 15 ºC i 10 minuter). Avskilj plasman till 2-3 st små plastör. OBS! Lämna alltid kvar 5 – 7 mm plasma ovanför de röda blodkropparna för att undvika tillblandning av trombocyter. Fryses i -70 C i väntan på transport. Obs, om det gäller akutprov skall läkare på Karolinska kontaktas och prov skickas med akuttaxi.
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Proverna förpackas i fryspaket, rikligt med kolsyreis och skickas med expresspost. Skicka proverna i början av veckan för att undvika distributionsproblem. Skickas med taxi om akut.
 • Skickas till
  Provinlämningen L7:00, Karolinska Universitetslaboratoriet, Karolinska Solna, 171 76 STOCKHOLM
 • Informationskälla
 • Uppdaterad
  2018-12-18
  av JS