Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

ADAMTS13 protein, P-

 • Alternativa sökord
  ADAMTS13-protein, ADAMTS13-antikroppar
 • Remiss
  Konsultremiss Karolinska Laboratoriet (Måste beställas) alternativt pappersremiss 5, Västmanland
 • Remisslänk
 • Anges på remiss
  Resultat på LD och Schistocyter
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  OBS! Provet ska tas före påbörjad transfusionsbehandling. Citratrör (glas, drar 4,5 mL), blå propp. Kapillärprovtagning ej möjlig. Röret ska fyllas tills vakuumsuget upphör samt vändas 5-10 gånger omedelbart efter provtagning. Ta provet genom direkt venpunktion, ej via inneliggande kanyl eller port.
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  Följande kriterier ska vara uppfyllda för att styrka misstanke om trombotisk trombocytopenic purpura (TTP) pga ADAMTS-13 brist och/eller antikroppar mot ADAMTS-13: * Närvaro av schistocyter i periferblod * LD stegring Utan dessa två parametrar dokumenterade på remiss utförs inte testet! * Även PLASMIC score rekommenderas, se länk under Informationskälla. Inför beställning av analys, rådgör gärna med ansvarig hematolog eller hematologjour alternativt koagulationsjour.
 • Laboratoriet tillhanda
  Inom 30 minuter
 • Lämnas till
  Klinisk kemi
 • Provhantering på laboratoriet
  Centrifugeras inom 30 minuter vid 2000 x g och 15 °C under 15 minuter. Plasman avskiljs och fördelas i 2-3 Ellermanrör ca 0.6 mL/rör. OBS! Lämna alltid kvar 5-7 mm plasma ovanför de reöda blodkropparna för att undvika tillblandning av trombocyter. Rören fryses omedelbart i -70°C.
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Plasma fryses i -70°C i väntan på transport. Provet skickas fryst.
 • Skickas till
  Provinlämningen L7:00, Karolinska Universitetslaboratoriet, Karolinska Solna, 171 76 STOCKHOLM
 • Informationskälla
 • Uppdaterad
  2020-02-06
  av JR