Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Gilberts syndrom, genotypning, Pt(Lkc)-

 • Alternativa sökord
  UGT1A1*28, UGT1A1, genotyp
 • Remiss
  Genotypning (Akademiska)
 • Remisslänk
 • Anges på remiss
  anamnes/frågeställning
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  1 EDTA-rör (lila propp) (helblod, 1-4 ml)
 • Lämnas till
  Klinisk kemi
 • Analyserande laboratorium
  Akademiska laboratoriet Uppsala
 • Provhantering på laboratoriet
  Centrifugeras ej!
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Förvaras i kyl. Prov kan sändas i rumstemperatur om det kommer till lab inom 3 dygn, annars fryses prov (plaströr) och skickas fryst.
 • Skickas till
  Akademiska laboratoriet Klinisk kemi & Farmakologi Akademiska Sjukhuset 751 85 Uppsala Tfn: 018-611 42 05
 • Informationskälla
 • Uppdaterad
  2020-02-26
  av JR