Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kryoglobulin, S-

 • Remiss
  Autoimmunitet och allergi (UAS) alternativt pappersremiss 5
 • Remisslänk
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  Prov bör tas på provtagningsenheten Klinisk kemi, i annat fall kontaktas Klinisk kemi. 1 rör utan tillsats (röd propp), ej gel-rör, minst 2 mL. Rör och nål förvärmda till 37°C . Vingkanyl rekommenderas inte.
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  Prov måste tas och hanteras i obruten värmekedja! Patienten bör vara fastande.
 • Laboratoriet tillhanda
  Omedelbart.
 • Lämnas till
  Klinisk kemi
 • Analyserande laboratorium
  Akademiska Sjukhuset
 • Provhantering på laboratoriet
  De nytagna rören ställs in i värmeskåp 37°C på hematologiprocessen och får koagulera i 1 timme. Hematologiprocessen kontaktar specialkemi som förbereder för värmecentrifugering. Prov förflyttas till specialkemi i bibehållen värme efter koagulering. OBS! Värmekedjan måste vara obruten. Rören måste transporteras i värme mellan provtagning och värmeskåp och mellan processer. Därefter värmecentrifugeras rören vid 2000 g vid 37°C i 10 minuter, detta sker på specialkemi. Separera därefter serum från blodkroppar och alikvotera till annat rör och skicka serum för analys i Uppsala.
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Rör med blodkroppar och serum förvaras sedan i kyl i avvaktan på transport. Transporteras sedan i rumstemperatur.
 • Skickas till
  Klinisk immunologi och transfusionsmedicin, Rudbecklaboratoriet C5 Akademiska sjukhuset, 751 85 UPPSALA
 • Informationskälla
 • Uppdaterad
  2018-06-28
  av GS