Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Acanthamoeba

 • Remiss
  Folkhälsomyndighetens remiss för speciell diagnostik
 • Remisslänk
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  Biopsi eller hornhinneskrap: Skrap tas lämpligen med en rostfri skalpell. (Prov taget med bomullspinne accepteras ej). Materialet sänds i steril koksalt (0,9% NaCl). Fyll röret upp till kanten med saltlösningen för att förhindra att provmaterialet fastnar i locket med risk för uttorkning. Ta så mycket material som möjligt. Kontaktlinser: Sänds i den linsvätska som användes senast. Kontaktlinsvätska: Skickas i ursprungsförpackningen.
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  Provtagningsenhet kontaktar Klinisk mikrobiologi för provtagning som görs av en BMA.
 • Laboratoriet tillhanda
  Lämnas så snart som möjligt.
 • Lämnas till
  Klinisk mikrobiologi
 • Analyserande laboratorium
  Folkhälsomyndigheten
 • Provhantering på laboratoriet
  Förvaras i rumstemperatur i väntan på transport. Får inte frysas.
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Snabb transport främjar överlevnad av trofozoiter i provmaterialet och kan ge snabbare odlingsresultat. Cystor är mer motståndskraftiga och tål både längre transport och kortare förvaring i kylskåpstemperatur. Provmaterialet får inte frysas.
 • Skickas till
  Folkhälsomyndigheten Provmottagning Tomtebodavägen 12B 171 82 Solna
 • Informationskälla
 • Uppdaterad
  2018-07-23
  av GS