Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Calcium, albuminkorrigerat, S-

 • Remiss
  E-remiss Cosmic i första hand, alternativt pappersremiss Remiss 1
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  Gelrör serum (gul propp)
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  Albumin analyseras alltid samtidigt med calcium och svar erhålls för albuminkorrigerat calcium enligt formeln: Ca + (42,5 – Alb) x 0,02 Röntgenkontrastmedel och parenteral nutrition stör analysen och gör resultaten otillförlitliga.
 • Lämnas till
  Klinisk kemi
 • Analyserande laboratorium
  Västerås, Köping
 • Provhantering på laboratoriet
  Centrifugeras efter 30 minuter men inom 4 timmar i 10 minuter vid 2200 g.
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Förvaras i kylskåp. Primärrör hållbart 48 timmar. Avskiljt serum 10 dagar.
 • Referensintervall
  1 - 7 dagar: 1,75 - 3,00 mmol/L 8 dagar - 7 år: 2,20 - 2,70 mmol/L 8 år och äldre: 2,20 - 2,60 mmol/L ≥ 18 år: 2,20 – 2,65 mmol/L
 • Metod och analysprincip
  Fotometri DxC 700 AU
 • Indikation/tolkning
  Screeningprov vid misstanke om rubbningar i calciummetabolismen (t.ex. paratyroidism, njusrsvikt etc). För en säkrare bedömning rekommenderas i regel bestämning av joniserat calcium.
 • Ackreditering
  Ja
 • Svarstid
  Akutbeställning besvaras inom 2 timmar från ankomst till laboratoriet och rutinbeställningar oftast inom 4 timmar.
 • Uppdaterad
  2021-02-19
  av JR