Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DNA-baserad analys, B-

 • Alternativa sökord
  Konstitutionella förändringar:, Långt QT syndrom, LQT-syndrom, LQTS, Huntingtons sjukdom, Huntington chorea, danssjukan, huntingtin, Fragilt-X, Fragile X, FRAXA, Arrythmogenic Right Ventricular Cardiomyopathy (ARVC), Ärftlig tryckkänslig neuropati (HNPP), polycystisk njursjukdom (PKD1/PKD2)
 • Remiss
  Hematologisk genetisk diagnostik VUXEN/BARN (UAS)
 • Remisslänk
 • Anges på remiss
  provmaterial, provtagningsdatum och tid, diagnos/frågeställning/anamnes, samtycke till biobank
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  1 EDTA-rör (lila propp), 6mL. Spädbarn och svårstuckna patienter: kontakta DNA-laboratoriet UAS tel. 018-611 59 40
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  Information angående analysutbud se Klinisk genetiks, UAS, hemsida. Vissa analyser har kort tidgräns, vid osäkerhet kontrollera med Laboratoriemedicin Västerås så att prov kan skickas och analyseras inom tidsgränsen.
 • Analyserande laboratorium
  Akademiska Sjukhuset
 • Provhantering på laboratoriet
  Får ej frysas eller centrifugeras!
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Prov som ej kan skickas samma dag skall förvaras i kylskåp. Prover skickas i vadderat kuvert. Proverna måste vara laboratoriet tillhanda senast kl 15 må-fre.
 • Skickas till
  Klinisk genetik Akademiska sjukhuset 751 85 Uppsala Tel: 018-611 59 40
 • Informationskälla
 • Uppdaterad
  2020-02-26
  av JR