Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

CKMB, P-/S-

 • Alternativa sökord
  Kreatinkinas MB
 • Remiss
  Klinisk kemi och farmakologi(Akademiska)
 • Remisslänk
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  Li-heparinrör (mintgrön propp) alternativt Gelrör (gul propp)
 • Lämnas till
  Klinisk kemi
 • Analyserande laboratorium
  Akademiska laboratoriet Uppsala
 • Provhantering på laboratoriet
  Provet ska centrifugeras vid 2200g i 10 minuter inom 4 timmar från provtagningen.
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Om transporten inte når analyserade lab inom 24 timmar måste serum/plasma hällas av i ett plaströr (sekundärrör). Serum/plasma i sekundärrör är hållbart i 2 dygn i kyl, 2-8 °C. Efter 2 dygn fryses plasma i < -15 °C.
 • Skickas till
  Akademiska laboratoriet Klinisk kemi & Farmakologi Akademiska Sjukhuset 751 85 Uppsala Tfn: 018-611 42 05
 • Informationskälla
 • Uppdaterad
  2020-02-24
  av JR