Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

CKMB, P-/S-

 • Alternativa sökord
  Kreatinkinas MB
 • Remiss
  Klinisk kemi och farmakologi UAS
 • Remisslänk
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  Li-heparinrör (mintgrön propp) alternativt Gelrör (gul propp)
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  Analysen utföres dagtid måndag till fredag
 • Lämnas till
  Klinisk kemi
 • Analyserande laboratorium
  Akademiska Sjukhuset
 • Provhantering på laboratoriet
  Prov kan förvaras i rumstemperatur i max 4 timmar. Provet ska centrifugeras inom 4 timmar från provtagningen. Provet centrifugeras vid 2400g i 7 minuter. Om transporten inte når analyserande lab inom 24 timmar måste plasma från gelröret hällas av i ett plaströr (sekundärrör). Plasma i sekundärrör är hållbart i 2 dagar vid 2-8°C. Efter 2 dagar fryses plasma i <-15°C.
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Centrifugerat gelrör (primärrör) kan förvaras vid 2-8°C i 24 timmar. Om transporten inte når analyserande lab inom 24 timmar måste plasma från gelröret hällas av i ett plaströr (sekundärrör). Plasma i sekundärrör är hållbart i 2 dagar vid 2-8°C. Efter 2 dagar fryses plasma i <-15°C.
 • Skickas till
  Akademiska laboratoriet Klinisk kemi & Farmakologi Akademiska Sjukhuset 751 85 Uppsala Tfn: 018-611 42 05
 • Informationskälla
 • Uppdaterad
  2017-07-19
  av JS