Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

CEA, S-

 • Alternativa sökord
  Karcinoembryonalt antingen, carcinoembrynoalt antigen,
 • Remiss
  E-remiss Cosmic i första hand, alternativt pappersremiss Remiss 2
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  Gul (serum m gel)
 • Lämnas till
  Klinisk kemi
 • Analyserande laboratorium
  Västerås
 • Provhantering på laboratoriet
  Centrifugeras efter 30 min men inom 4 h i 10 minuter vid 2200 g.
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Förvaras i kylskåp. Primärrör hållbart 48 timmar. Avskiljt serum hållbart 7 dagar.
 • Referensintervall
  >17 år - < 6 µg/L
 • Metod och analysprincip
  Kemiluminescens, Sandwichprincip, 1-stegsmetod. DxI 800
 • Indikation/tolkning
  Ökade halter av CEA förekommer i 70-85 % hos patienter med kolorektal cancer, lungcancer och pancreascancer. Mindre än hälften av fallen med operabel koloncancer har förhöjda värden. Kraftigt förhöjda värden förekommer framför allt vid tumörsjukdomar med metastasering. Preoperativ serumnivå av CEA har prognostisk betydelse vid kolorektal cancer och CEA > 10 µg/L tyder på dålig prognos och minskad överlevnad. Vid kirurgisk eller annan behandling av malign tumörsjukdom med ökade CEA-halter i serum kan ett lyckat primärt behandlingsresultat avläsas genom normalisering av CEA-halten (< 5 µg/L) inom 6-8 veckor. CEA är även förhöjt i serum hos patienter med icke-elakartade sjukdomar och hos rökare, därför ska CEA inte användas vid diagnos av cancer eller för screening av asymtomatiska patienter.
 • Ackreditering
  Ja
 • Svarstid
  Utförs helgfria vardagar under kontorstid.
 • Uppdaterad
  2016-12-20
  av JS