Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Basöverskott, vB-/aB-

 • Alternativa sökord
  Base excess
 • Remiss
  E-remiss Cosmic eller remiss Blodgas
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  Na-Heparin-rör
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  Analys snarast (senast inom 30 minuter). Lämnas omedelbart till Klinisk kemi. Ingår även i blodgasanalys. Provtagning får ej föregås av stas eller muskelarbete.
 • Lämnas till
  Klinisk kemi
 • Analyserande laboratorium
  Västerås, Köping, PNV
 • Provhantering på laboratoriet
  Se respektive metodbeskrivning
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Analyseras inom 30 min
 • Referensintervall
  -3 till +3 mmol
 • Metod och analysprincip
  Multipla plattformar
 • Indikation/tolkning
  Ett mått på njurarnas förmåga till kompensation av syra-bas-störning.
 • Ackreditering
  Nej
 • Svarstid
  Akutbeställning besvaras inom 2 timmar från ankomst till laboratoriet och rutinbeställningar oftast inom 4 timmar.
 • Uppdaterad
  2017-05-24
  av JS