Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Levetiracetam, S-

 • Alternativa sökord
  Keppra
 • Remiss
  E-remiss Cosmic i första hand. Svar följer på papper. Alternativt pappersremiss KKF (Akademiska) - Läkemedel
 • Remisslänk
 • Anges på remiss
  Tid för senaste dosintag (datum och klockslag), Medicinering (Preparat. Dos. Tidpunkt för in-sättning/dosändring), Provtagningstid för blodprovet (datum och klockslag)
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  Prov tas före morgondos. Rör utan tillsats ska användas, gelbarriärrör får inte användas.
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  Gelrör får ej användas.
 • Lämnas till
  Klinisk kemi
 • Analyserande laboratorium
  Akademiska Sjukhuset
 • Provhantering på laboratoriet
  Ocentrifugerat blodprov förvaras i rumstemperatur. OBS! Om transporten inte når analyserande lab inom 4 timmar måste provet centrifugeras och serum avskiljas från blodkropparna. Centrifugering vid 2400 g i 7 minuter. Pipettera serum, lämna minst en centimeter till blodkropparna, till ett plaströr (sekundärrör).
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Serum i sekundärrör är hållbart i 7 dygn vid 2 - 8°C. Efter 7 dygn fryses serum vid <-15°C. Om transporten når analyserande lab inom 4 timmar skickas prov i rumstemperatur.
 • Skickas till
  Akademiska laboratoriet Klinisk kemi & Farmakologi Akademiska Sjukhuset 751 85 Uppsala Tfn: 018-611 42 05
 • Informationskälla
 • Uppdaterad
  2020-12-16
  av JR