Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Rickettsia (nukleinsyrapåvisning)

 • Remiss
  Remiss från Akademiska laboratoriet, Uppsala Mikrobiologi 2 eller pappersremiss 5
 • Remisslänk
 • Anges på remiss
  Insjukningsdatum. Orsak till provtagning. Antibiotikabehandling
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  Biopsi i sterilt rör: Överför provmaterialet till röret. Små biopsier riskerar att torka, tillsätt därför 1 ml steril koksalt CSV i sterilt rör: Lämplig provvolym är 1-2 ml Ledvätska i sterilt rör: Lämplig provvolym är 1-2 ml
 • Laboratoriet tillhanda
  Lämnas så snart som möjligt.
 • Lämnas till
  Klinisk mikrobiologi
 • Analyserande laboratorium
  Akademiska Sjukhuset
 • Provhantering på laboratoriet
  Kylförvaring
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Sänd provet med nästa ordinarie transport. I väntan på transport kylförvaras provet. Vid längre transporttid än 2 dygn skall provet förvaras och transporteras fryst.
 • Skickas till
  Med budbil. Klinisk mikrobiologi Dag Hammarskölds väg 38 Uppsala
 • Informationskälla
 • Uppdaterad
  2017-10-23
  av JS