Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Parathormonliknande peptid, P-

 • Alternativa sökord
  PTH-related peptide, PTHrP
 • Remiss
  Remiss 5
 • Remisslänk
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  1 kylt (isvatten) EDTA-rör (lila propp), 4 mL. 1 PTHrP-rör (erhålles från Klinisk kemi SU. Tel. 031- 342 2544/1211). Provtagningen sker i kylt (isvatten) i vanligt EDTA-rör*. Efter ordentlig blandning överföres provet i PTHrP-röret och blandas väl. Röret förvaras sedan i isvatten tills centrifugeringen. *Specialröret saknar vakuum och är ej sterilt och skall därför ej användas för direkt provtagning.
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  Ring KlinKem Västerås innan provtagning för att de ska hinna förbereda för kylcentrifugering.
 • Laboratoriet tillhanda
  Inom 30 min
 • Lämnas till
  Klinisk kemi
 • Provhantering på laboratoriet
  Blanda röret väl och häll snarast över i ett specialrör*, blanda även det. Förvaras på isbad. Kylcentrifugera och avskilj plasma till 5 mL plaströr inom 1 h, frys plasma snarast. *Specialrör erhålles från Klinisk kemi Sahlgrenska universitetssjukhuset, tel: 031-342 25 44/031-342 12 11 Förvara rör i frys tills provtagning sker. Provtagningsföreskrifter medföljer rör.
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  I frys. Skickas som frysprov.
 • Skickas till
  Klinisk kemi Sahlgrenska Universitetssjukhuset 413 45 Göteborg
 • Informationskälla
 • Uppdaterad
  2018-08-13
  av GS