Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Fibrinogen, P-

 • Alternativa sökord
  Faktor I
 • Remiss
  E-remiss Cosmic i första hand, alternativt pappersremiss Remiss 1
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  Ljusblå/Svart (NaCitrat)
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  Viktigt med god rörfyllnad.
 • Lämnas till
  Klinisk kemi
 • Analyserande laboratorium
  Västerås
 • Provhantering på laboratoriet
  Centrifugeras inom 4 h i 10 minuter vid 2200 g. Därefter avkiljs plasma omedelbart.
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Avskild plasma hållbar 8 h i rumstemperatur. Därefter frys.
 • Referensintervall
  2,0 - 4,5 g/L
 • Metod och analysprincip
  Trombininducerad turbidimetrisk mätning av fibrinclotbildning. ACL TOP
 • Indikation/tolkning
  Fibrinogen är en akutfasreaktant samt en förutsättning för fysiologisk koagulation. Halten kan mätas exempelvis vid blödningsutredning, arteriell trombosutredning, misstanke om disseminerad intravasal koagulation (DIC) samt vid utredning av SR-stegring då fibrinogen är ett centralt protein för myntrullebildning.
 • Ackreditering
  Ja
 • Svarstid
  Akutbeställning besvaras inom 2 timmar från ankomst till laboratoriet och rutinbeställningar oftast inom 4 timmar.
 • Uppdaterad
  2016-12-13
  av JS