Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Immunofenotypning (Blod), B-

 • Alternativa sökord
  Flödescytometri
 • Remiss
  Patologi (UAS)
 • Remisslänk
 • Anges på remiss
  beställande avd/mott´s telefonnummer
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  1 NaHeparin-rör (mörkblå propp). Vänd röret direkt efter provtagning.
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  Prov måste vara laboratoriet i Uppsala tillhanda inom 24 timmar efter provtagning. För att provet ska hinna med ordinarie transport till Uppsala måste det lämnas före kl 09:00 vardagar till Provinlämningen Jourlaboratoriet, Västerås. För prover från Köping vänligen kontakta det lokala laboratoriet i Köping före provtagning. Provet ska vara analyserande lab tillhanda före kl 16:00, måndag-torsdag och dag före helg senast kl 12:00 (ok även efter kl 12:00 men då blir det en extra debitering). Csv, se separat provtagningsanvisning.
 • Lämnas till
  Jourlaboratoriet, Västerås
 • Analyserande laboratorium
  Akademiska sjukhuset Uppsala
 • Provhantering på laboratoriet
  Ring laboratoriet i Uppsala och meddela att prov som ska vara dem tillhanda inom 24 timmar är på väg.
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Prov måste vara laboratoriet i Uppsala tillhanda inom 24 timmar efter provtagning. För att provet ska hinna med ordinarie transport till Uppsala måste det lämnas före kl. 09.00 vardagar till Provinlämningen Jourlaboratoriet, Västerås. För prover från Köping vänligen kontakta det lokala laboratoriet i Köping före provtagning. Transport och förvaring av prov sker i rumstempertatur (får ej frysas).
 • Skickas till
  Klinisk patologi och cytologi Rudbeckslaboratoriet C5 Akademiska sjukhuset 751 85 UPPSALA Tel: 018-611 38 09
 • Informationskälla
 • Uppdaterad
  2020-02-21
  av JR