Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Vankomycin, S-

 • Alternativa sökord
  Vancocin®, Vancomycin®
 • Remiss
  E-remiss Cosmic i första hand, alternativt pappersremiss Remiss 2
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  Röd propp (serum utan gel)
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  Prov kan tas på olika tid och får därför olika referensintervall. Exempel på provtagningsförfarande: Dal- och toppvärde (prov tas vid 2 tillfällen): Prov 1: straxt före dos (dalvärde) Prov 2: ca 1-2 timmar efter given dos (toppvärde) alternativt: 8-timmarsvärde: Vid given dosering av tobramycin 1 gång/dygn tas prov endast 8 timmar efter given dos
 • Lämnas till
  Klinisk kemi
 • Analyserande laboratorium
  Västerås
 • Provhantering på laboratoriet
  Centrifugeras efter ca 60 min men inom 4 h i 10 minuter vid 2200 g. Avskilj serum till 5 mL plaströr. Analyseras på en gång vid ankomst till Klinisk kemi
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Avskilt serum hållbart 48 timmar i kyl.
 • Referensintervall
  Uppmätta nivåer skall bedömas individuellt och med hänsyn tagen till njurfunktion och tid för provtagning i förhållande till läkemedelsadministration. FASS 2016 ger följande råd: "Terapeutiska blodnivåer av vankomycin bör vara mellan 30 och 40 mg/l (högst 50 mg/l) en timme efter avslutad infusion. Den lägsta nivån (strax före nästa administrering) bör vara mellan 5 och 10 mg/l."
 • Metod och analysprincip
  Immunkemisk metod med turbidimetrisk analys. AU 680
 • Indikation/tolkning
  Terapikontroll vid behandling med intravenöst Vankomycin.
 • Metodansvarig läkare
  Eva Hålldin
 • Ackreditering
  Ja
 • Svarstid
  Akuta analyser besvaras i regel inom 2 timmar från ankomst till laboratoriet. Läkemedelsanalyser kan vara tidskrävande under vissa omständigheter vilka förlänger svarstiden. Rutinanalyser besvaras som regel inom 4 h från ankomst till laboratoriet.
 • Uppdaterad
  2016-12-22
  av JS