Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Teikoplanin, S-

 • Alternativa sökord
  Targocid
 • Remiss
  Läkemedel, Klinisk farmakologi (Karolinska)
 • Remisslänk
 • Anges på remiss
  * Provtagningsdatum och klockslag * Datum och klockslag för senast intagen dos * Aktuell dos * Datum för senaste dosjustering och föregående dos * Behandlingsorsak * Övriga läkemedel, vikt och S-kreatinin * Frågeställning
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  1 rör utan tillsats (röd propp). Volym 1 mL. Provtagning sker innan ny dos (0-prov). Detta värde är vägledande både för terapeutisk effekt liksom risk för biverkningar. I undantagsfall vill man bedöma den individuella elimineringshastigheten och då kan provtagning 1h och 12h efter ny dos komma ifråga.
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  För teikoplanin tar det många dagar innan stabila nivåer etableras i serum. För rutinmässig kontroll rekommenderas därför analys ca 4 dygn efter påbörjad behandling eller dosjustering.
 • Lämnas till
  Klinisk kemi
 • Analyserande laboratorium
  Klinisk farmakologi Karolinska universitetssjukhuset
 • Provhantering på laboratoriet
  Centrifugera och frys serum. OBS! Skriv serum på röret.
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Serum förvaras och skickas fryst.
 • Skickas till
  Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge Klinisk farmakologi Läkemedelslaboratoriet, C1:68 141 86 Stockholm
 • Informationskälla
 • Uppdaterad
  2019-06-25
  av JR