Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Nurofilament light (NFL), P-

 • Remiss
  Remiss 7 Klinisk kemi Neurokemianalyser (Sahlgrenska)
 • Remisslänk
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  1 EDTA-rör (lila propp)
 • Lämnas till
  Jourlaboratoriet
 • Analyserande laboratorium
  Sahlgrenska Universitetssjukhuset
 • Provhantering på laboratoriet
  Provet bör centrifugeras inom 2 timmar (ska centrifugeras inom 4 timmar) i 10 minuter i 2000 g. Plasman avskiljes med en marginal till blodkropparna om minst 0.5 cm och överföres till plaströr.
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Förvaras och transporteras i rumstemperatur om provet anländer till laboratoriet inom 2 dygn efter provtagning. Annars fryses provet och transporteras fryst.
 • Skickas till
  Klinisk kemi Sahlgrenska Universitetssjukhuset 413 45 Göteborg
 • Informationskälla
 • Uppdaterad
  2020-09-02
  av JR