Vårdgivare och samarbetspartners-logotyp (till startsidan)
För vårdgivare och samarbetspartners

Troponin T, P-

 • Alternativa sökord
  TNT
 • Remiss
  E-remiss Cosmic
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  Li-heparinrör (grön propp)
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  Lämnas provet in hos Laboratoriemedicin i Sala erhålls svaret som Troponin I med ett PNA-instrument (VTLi) och rapporteras som ”P-Troponin I (VTLi)”. Vid beställning i Cosmic finns dock endast ett möjligt analysval: ”P-Troponin T”. Mätningen är hemolyskänslig.
 • Laboratoriet tillhanda
  Jourlaboratoriet Västerås och Köping Prov kan förvaras i rumstemperatur i max 4 timmar. Centrifugerat primärrör hållbart i 24 timmar i kyl. Om transporten inte når laboratoriet inom 24 timmar måste plasma från primärrör hällas av till sekundärrör och frysas. Laboratoriemedicin i Sala Prov lämnas omedelbart till laboratoriet, får inte centrifugeras. Hållbart högst två timmar i rumstemperatur.
 • Lämnas till
  Jourlaboratoriet Västerås och Köping dygnet runt Laboratoriemedicin i Sala på kontorstid
 • Analyserande laboratorium
  Västerås, Köping. Sala kontorstid.
 • Provhantering på laboratoriet
  Jourlaboratoriet Västerås och Köping OBS! Lämna provet omedelbart till Immunkemi för centrifugering. Centrifugeras inom 4 timmar i 10 minuter vid 2200 g. Rör som kommer till laboratoriet avhällda skall dubbelcentrifugeras innan analys! Laboratoriemedicin i Sala Provet centrifugeras inte, mäts i helblod.
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Prov kan förvaras i rumstemperatur i max 4 timmar. Centrifugerat primärrör hållbart 24 timmar i kyl. Om transport inte når analyserande laboratorium inom 24 timmar måste plasma från primärrör hällas av till sekundärrör och frysas.
 • Referensintervall
  P-Troponin T Vuxna ≥ 18 år < 15 ng/L Barn 8 d – 5 mån < 87 ng/L 6 – 11 mån < 39 ng/L 1 – 17 år < 11 ng/L Referensintervallen för såväl vuxna som barn är baserade på 99:e percentilen i friska populationer. Källor: 1. Reagensinsert Elecsys Troponin T hs, Roche Diagnostics GmbH, 2022-07. 2. Lam E et al. Normative Values of High-Sensitivity Cardiac Troponin T and N-Terminal pro-B-Type Natriuretic Peptide in Children and Adolescents: A Study from the CALIPER Cohort. J Appl Lab Med 2020 Sep 30. P-Troponin I (VTLi) Vuxna ≥18 år Kvinnor <18 ng/L Män <27 ng/L Referensintervall för personer <18 år saknas. Källa: Fred S. Apple et al. Determination of sex-specific 99th percentile upper reference limits for a point of care high sensitivity cardiac troponin I assay. Clin Chem Lab Med 2021; 59(9): 1574–1578.
 • Metod och analysprincip
  P-Troponin T: Immunkemi, elektrokemiluminiscens (ECLIA), Cobas Pro e801/Cobas Pure e402 P-Troponin I : Immunkemisk sandwichmetod med optisk mätsignal, frustrated total internal reflection (FTIR) imaging, VTLi från Siemens.
 • Indikation/tolkning
  Indikation: Misstanke om hjärtmuskelskada. Ingår i diagnoskriterierna för akut hjärtinfarkt. Riskmarkör för kardiella händelser och död hos patient med akut kranskärlssjukdom. Tolkning: Hur de kliniska beslutsgränserna för handläggning av patient med misstänkt NSTEMI eller instabil angina skiljer sig åt tillhandahålls av Medicinkliniken i Västerås. Felkällor: Troponin T är känslig för hemolys i provröret. Vid hemolys (Hb >1 g/L i plasma) blir mätvärdet falskt för lågt. Vid förekomst av hemolys över detta tröskelvärde lämnas provsvar ut med en kommentar som informerar om denna felkälla. Förekomst av hemolys kan leda till att ett lätt förhöjt resultat blir falskt normalt. Ett falskt för lågt resultat på ett prov i en troponinserie kan påverka bedömningen av den dynamiska förändringen över tid. Det är således mycket viktigt att vara uppmärksam på eventuella analyskommentarer kopplade till provsvaren. I sällsynta fall kan interferens beroende på förekomst av makrotroponin, heterofila antikroppar eller streptavidinantikroppar förekomma. Trots att metoden mäter myokardspecifikt Troponin T finns det data som talar för att förhöjda nivåer av kan ses hos patienter med kronisk muskelsjukdom. Mekanismen bakom detta är inte fastställd. Troponin I har inga systematiska felkällor.
 • Ackreditering
  Ja
 • Biobank
  Nej
 • Svarstid
  Akutprov besvaras inom 40 minuter från ankomst till laboratoriet, gäller vid analys på Jourlaboratoriet i Västerås och Köping. Akutprov på Laboratoriemedicin i Sala besvaras inom 20 minuter. Rutinanalyser inom 4 timmar.
 • Uppdaterad
  2024-04-08
  av TG

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

In English

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.

In English