Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Calcium, U-, dU-

 • Alternativa sökord
  Urincalcium
 • Remiss
  E-remiss Cosmic eller pappersremiss 4
 • Anges på remiss
  Vid urinsamling anges samlingstiden samt urinvolym
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  Dygnsurinsamling: Urinsamlingskärl med saltsyra Stickprov lämnas i 10 mL sterilt plaströr med tillsats av 0,1 mL HCl 5M.
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  Hänvisa patienten till patientinstruktion dygnsurinsamling i flaska/dunk med saltsyra (separat dokument på webbplatsen) för korrekt dygnsurinsamling. Calciumkreatininkvot skall endast mätas hos barn. Calcium tas då i 5 eller 10 mL sterilt plaströr med tillsats av 0,1 mL HCl 5M. Kreatininet skall då tas i urinrör utan saltsyra, se separat instruktion. Kontrastmedel kan störa analysen påtaglig och bör inte ha aministreras inom 24 timmar före påbörjad urinsamling.
 • Lämnas till
  Klinisk kemi
 • Analyserande laboratorium
  Klinisk kemi, Västerås
 • Provhantering på laboratoriet
  Urinsamlingar väges enligt särskilt instruktion. Centrifugeras 10 min vid 2200 g.
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Hållbart 1 vecka i kylskåp.
 • Referensintervall
  Dygnsurinsamling: 2,5-8,0 mmol/dygn. U-Calcium/Kreatinin kvot: 31-365 dagar - 0,09-2,20 mmol/mol 1-2 år - 0,07-1,50 mmol/mol 2-3 år - 0,06-1,40 mmol/mol 3-5 år - 0,05-1,10 mmol/mol 5-7 år - 0,04-0,80 mmol/mol 7-17 år - 0,04-0,70 mmol/mol
 • Metod och analysprincip
  Turbidimetri DxC 700 AU
 • Indikation/tolkning
  Utredning av rubbningar i kalciumbalansen. Njurstenssjukdom.
 • Ackreditering
  Ja
 • Svarstid
  Rutinprover besvaras inom 4 timmar från ankomst till laboratoriet.
 • Uppdaterad
  2017-01-05
  av JS