Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Lysozym, U-

 • Remiss
  Autoimmunitet och Allergi (UAS)
 • Remisslänk
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  2 mL urin utan tillsats.
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  Analysen utförs en gång per månad.
 • Lämnas till
  Klinisk kemi
 • Analyserande laboratorium
  Akademiska Sjukhuset
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Hållbarhet i kylskåp upp till 48 timmar. Därefter fryses urinen i -20°C. För transporter < 2 dygn kan provet skickas icke fryst tillsammans med en frysklamp. Om transporttiden överstiger 48 timmar måste prov frysas och skickas fryst. Provet skickas fryst i frysbehållare så att provet är fryst vid ankomst till analyserande lab.
 • Skickas till
  Klinisk immunologi Rudbecklaboratoriet C11 Akademiska sjukhuset, 751 85 Uppsala Tel. 018-611 41 88
 • Informationskälla
 • Uppdaterad
  2018-08-08
  av GS