Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Proteinelektrofores, Csv-

 • Alternativa sökord
  Liquor-elfores, Proteiner fraktionerade Likvor/Serum, Intratekal Ig-prod, Isoelektrisk fokusering, Oligoklonala band
 • Remiss
  E-Remiss Cosmic eller Remiss 7 Klinisk kemi (SU)
 • Remisslänk
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  Liquor: Minst 2 mL cerebrospinalvätska (Csv) i sterilt plaströr (koniskt, gul skruvkork). Vid stickblödning kasseras den första mL. Serum: 1 gelrör (gul propp) 5 mL, minsta volym serum 1 mL, eller kapillärprov i motsvarande mikrorör.
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  Serum krävs för jämförande analys.
 • Lämnas till
  Klinisk kemi
 • Analyserande laboratorium
  Sahlgrenska Universitetssjukhuset
 • Provhantering på laboratoriet
  Liquor: Efter cellräkning, centrifugera spinalvätskan (10 min vid 2000g) och häll av i nytt sterilt plaströr (koniskt, gul skruvkork). Skriv nr på rör om det finns fler än ett rör (dvs häll ej ihop). Celler skall vara räknade och anges på remissen! Serum: Centrifugera och avskilj serum. Om det är begärt Csv-Albumin samtidigt, skall det analyseras (obs! kontrollera hållbarheten) även om prov skickas för Csv-Proteinelektrofores (undantag vid frysta prover=demensutredning). Om det vid samma tillfälle är begärt S-Proteinelektrofores på E-remiss, analyseras denna på Klinisk kemi Västerås. Saknas separat serumprov för extern analys, dela om möjligt på rör med serum
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  1 v i kyl.
 • Skickas till
  Neurokemi Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborgsvägen 31 431 80 Mölndal
 • Informationskälla
 • Uppdaterad
  2018-07-04
  av GS