Vårdgivare och samarbetspartners-logotyp (till startsidan)
För vårdgivare och samarbetspartners

Hemoglobinfraktioner, Erc-

 • Alternativa sökord
  Hb-fraktionering, talassemi, thalassemi, abnormt hemoglobin, Hb-A2/-S/-C/-E/-D, Hb-varianter, hemoglobinelektrofores, hemoglobiner abnorma
 • Remiss
  E-remiss Cosmic i första hand. Svar följer på papper. Alternativt pappersremiss Laboratorieanalyser (Örebro) eller Remiss 5 (Region Västmanland)
 • Remisslänk
 • Anges på remiss
  information om patientens härkomst, ev. hereditet, labresultat för Hb och MCH samt Ferritin
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  Tag 2 st 4 mL EDTA-rör (lila propp) Går även att ta kapillärt, 3 st kapillärrör, minsta mängd blod i varje rör 500 µL. Beställare utanför Region Örebro län ombeds att om möjligt tillsammans med provrören medsända 2-3 blodutstryk (utförs på laboratoriet). Ange på röret om det använts till utstryk.
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  Utstryk bör ske inom 6 timmar och måste ske inom 8 timmar från provtagning, var god se rubrik provhantering för detaljer.
 • Lämnas till
  Jourlaboratoriet
 • Analyserande laboratorium
  Universitetssjukhuset Örebro
 • Provhantering på laboratoriet
  Centrifugeras ej! Prov lämnas till hematologporcessen för bedömning vart provet ska skickas samt för diffutstryk enligt nedan. Gör 2-3 blodutstryk inom 6 timmar från provtagning, dessa ska medsändas med rören till analyserande laboratorium. Ange på röret om det använts till utstryk. Om mer än 6 timmar har passerat från provtagning till tidpunkt för provtagning och utstryk ska det tydligt framgå på remissen. Utstryk måste ske inom 8 timmar från provtagning.
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  I kyl i 5 dygn.
 • Skickas till
  Laboratoriemedicinska kliniken Klinisk kemi Universitetssjukhuset 701 85 Örebro
 • Informationskälla
 • Uppdaterad
  2024-06-12
  av TG

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

In English

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.

In English