Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Svamp-DNA, sekvensering

 • Alternativa sökord
  18s
 • Remiss
  Remiss Mikrobiologi Karolinska (måste beställas) alternativt remiss 5
 • Remisslänk
 • Anges på remiss
  Ange kliniska data samt klinisk misstanke, Önskad undersökning
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  DNA svamp, sekvensering - bronkoalveolärt lavage (Bal), sterilt provrör. Provtagning - blod, EDTA lila propp - cerebrospinalvätska, sterilt provrör. Provtagning - punktat, sterilt provrör, 3-5 mL - sputum, sputumburk - vävnad, sterilt provrör med fysiologisk koksaltlösning så det täcker biopsin.
 • Laboratoriet tillhanda
  Lämnas så snart som möjligt.
 • Lämnas till
  Klinisk mikrobiologi
 • Analyserande laboratorium
  Karolinska Universitetssjukhuset
 • Provhantering på laboratoriet
  Kylförvaras i väntan på transport
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  I väntan på transport bör provet förvaras i kyl. Vid längre transport än 24 timmar rekommenderas kyltransport. Blod transporteras i rumstemperatur.
 • Skickas till
  Provinlämningen L2:00 Karolinska Universitetssjukhuset, Solna Anna Steckséns Gata 49 171 64 Solna
 • Informationskälla
 • Uppdaterad
  2018-03-06
  av JS