Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners

Luftvägsblock (PCR), Se-, Asp-

 • Alternativa sökord
  Bordetella pertussis, Chlamydophila pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae, TWAR, Adenovirus, Metapneumovirus, Rhinovirus, Enterovirus, Influensa A/B, Parainfluensavirus, RSV, Bordatella pertussis, Chlamydophila pneumoniae, Legionella pneumophila, Mycoplasma pneumoniae
 • Remiss
  E-remiss Cosmic i första hand, alternativt pappersremiss Remiss för mikrobiologisk undersökning
 • Remisslänk
 • Anges på remiss
  Önskad analys, kliniska data.
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  Provtagning övre luftvägar (ingår EJ legionella) NPH-sekret: Lyft patientens nästipp och för in pinnen längs näsbotten tills spetsen når bakre nasofarynx. Låt ligga kvar i 10–15 sekunder. Vrid pinnen lite innan du drar ut den. Pinnen stoppas efter provtagning i sitt rör med transportmedium. I första hand rekommenderas att nasofarynxpinne (blå kork) ska användas (i stället för Virocult) Pinnen ska efter provtagning stoppas i sterilt plaströr med 1-2 mL 0,9 % NaCl-lösning. Klipp av pinnen så att locket kan skruvas på ordentligt. Provtagningspinne (blå kork): varuforsorjningen.se/.../provtagn-set-f-nasofarynx-45605 Sterilt rör: varuforsorjningen.se/.../ror-pl-konisk-16x100mm-80862 Provtagningsrör (virocult): varuforsorjningen.se/.../provtagn-set-flytande-1ml-virus-49683 NPH-aspirat: Provet tas lämpligen med trakealsugset. Ställ in sugen på 1-2 bar (kp/cm²). För in sugkatetern genom ena näsborren till nasofarynx där sekret aspireras. Gör likadant genom den andra näsborren. Sug därefter upp 2–3 ml steril 0,9 % NaCl-lösning. Byt till steril skruvkork på slemsamlaren. Om vakuumsug ej finns kan aspirationen ske med 10-20 ml spruta kopplad till slemsamlare. Provtagningsset: varuforsorjningen.se/.../provtagn-set-luftvagar-45371 Svalg-sekret: Rotera provtagningspinne mot bakre svalgvägg. Provtagningsrör: varuforsorjningen.se/.../provtagn-set-flytande-2ml-f-virus-48305 Provtagning nedre luftvägar (ingår ÄVEN legionella): Sputum: Patienten ska få upp en kraftig djuphostning från nedre luftvägarna direkt i burken. Provtagningsrör: www.varuforsorjningen.se/.../provtagn-set-sputum-pl-70100ml-55701 Skyddad borste: Prov tas med steril engångsdubbelkateter, där borsten skyddas av en plugg till dess den skjuts ut. Efter provtagning förs borsten ut ur katetern, klipps av med steril sax och läggs ned i sterilt plaströr innehållande 1 ml steril 0,9% NaCl. Sterilt rör: varuforsorjningen.se/.../ror-pl-konisk-16x100mm-80862 Bronkoalveolärt lavage (BAL): Prov tas i samband med bronkoskopi. Aspirerat material uppsamlas i sterilt provrör. Sterilt rör: varuforsorjningen.se/.../ror-pl-konisk-16x100mm-80862 Bronksekret: Prov tas i samband med bronkoskopi. Aspirera material med sugsond. Sterilt rör: varuforsorjningen.se/.../ror-pl-konisk-16x100mm-80862 Trakealsekret: Provtagning sker med sugkateter genom trakealtub. Aspirerat material uppsamlas i sterilt rör. Provtagningsset: varuforsorjningen.se/.../provtagn-set-luftvagar-45371 Sugkateter: varuforsorjningen.se/.../sugkateter-rak-400mm-nr-8-ljusbla-45279
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  Legionella ingår endast vid provtagning från nedre luftvägar. Påvisad Legionella odlas upp och isolatet skickas för typning. Misstanke om Pertussis: rekommenderas NPH-prov. Misstanke om Mycoplasma och C. pneumoniae/TWAR : rekommenderas svalg-prov.
 • Laboratoriet tillhanda
  Sänd provet med nästa ordinarie transport.
 • Lämnas till
  Mikrobiologilaboratoriet Västerås
 • Analyserande laboratorium
  Mikrobiologilaboratoriet Västerås
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Kylförvaring i väntan på transport. Max 3 dygn.
 • Metod och analysprincip
  PCR
 • Indikation/tolkning
  Misstanke om luftvägsinfektion orsakad av Adenovirus, Metapneumovirus, Rhino/enterovirus, Influensa A/B, Parainfluensavirus, RSV, Bordetella pertussis, Chlamydophila pneumoniae, Legionella pneumophila och Mycoplasma pneumoniae. Vid negativt resultat i luftvägsblock men särskild misstanke om Legionella eller P. pertussis är rekommendationen att provet skickas till externt lab för vidare utredning. Kontakta laboratoriet för vidare diskussion.
 • Ackreditering
  Nej
 • Svarstid
  1-3 dygn.
 • Uppdaterad
  2020-12-03
  av JR

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Vi använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer i vår Cookie policy och gör sen dina val.

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.