Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Luftvägsblock bakterier (PCR), NPH, BAL, Se, Borste, Sp

 • Alternativa sökord
  Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis, Chlamydophila pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae, Pertussis, Kikhosta, TWAR
 • Remiss
  E-remiss Cosmic i första hand, alternativt pappersremiss Remiss för mikrobiologisk undersökning
 • Remisslänk
 • Anges på remiss
  Önskad analys, kliniska data.
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  Provtagning övre luftvägar (ingår EJ legionella) NPH-sekret: Lyft patientens nästipp och för in pinnen längs näsbotten tills spetsen når bakre nasofarynx. Låt ligga kvar i 10–15 sekunder. Vrid pinnen lite innan du drar ut den. Pinnen stoppas efter provtagning i sitt rör med transportmedium. I första hand rekommenderas att nasofarynxpinne (blå kork) ska användas (i stället för Virocult) Pinnen ska efter provtagning stoppas i sterilt plaströr med 0,5–1 ml 0,9 % NaCl-lösning. Klipp av pinnen så att locket kan skruvas på ordentligt. Provtagningspinne (blå kork): varuforsorjningen.se/.../provtagn-set-f-nasofarynx-45605 Sterilt rör: varuforsorjningen.se/.../ror-pl-konisk-16x100mm-80862 Provtagningsrör (virocult): varuforsorjningen.se/.../provtagn-set-flytande-1ml-virus-49683 NPH-aspirat: Provet tas lämpligen med trakealsugset. Ställ in sugen på 1-2 bar (kp/cm²). För in sugkatetern genom ena näsborren till nasofarynx där sekret aspireras. Gör likadant genom den andra näsborren. Sug därefter upp 2–3 ml steril 0,9 % NaCl-lösning. Byt till steril skruvkork på slemsamlaren. Om vakuumsug ej finns kan aspirationen ske med 10-20 ml spruta kopplad till slemsamlare. Provtagningsset: varuforsorjningen.se/.../provtagn-set-luftvagar-45371 Svalg-sekret: Rotera provtagningspinne mot bakre svalgvägg. Provtagningsrör: varuforsorjningen.se/.../provtagn-set-flytande-1ml-virus-49683 Provtagning nedre luftvägar (ingår ÄVEN legionella): Sputum: Patienten ska få upp en kraftig djuphostning från nedre luftvägarna direkt i burken. Provtagningsrör: www.varuforsorjningen.se/.../provtagn-set-sputum-pl-70100ml-55701 Skyddad borste: Prov tas med steril engångsdubbelkateter, där borsten skyddas av en plugg till dess den skjuts ut. Efter provtagning förs borsten ut ur katetern, klipps av med steril sax och läggs ned i sterilt plaströr innehållande 1 ml steril 0,9% NaCl. Sterilt rör: varuforsorjningen.se/.../ror-pl-konisk-16x100mm-80862 Bronkoalveolärt lavage (BAL): Prov tas i samband med bronkoskopi. Aspirerat material uppsamlas i sterilt provrör. Sterilt rör: varuforsorjningen.se/.../ror-pl-konisk-16x100mm-80862 Bronksekret: Prov tas i samband med bronkoskopi. Aspirera material med sugsond. Sterilt rör: varuforsorjningen.se/.../ror-pl-konisk-16x100mm-80862 Trakealsekret: Provtagning sker med sugkateter genom trakealtub. Aspirerat material uppsamlas i sterilt rör. Provtagningsset: varuforsorjningen.se/.../provtagn-set-luftvagar-45371 Sugkateter: varuforsorjningen.se/.../sugkateter-rak-400mm-nr-8-ljusbla-45279
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  Legionella ingår endast i nedre luftvägsprover. Påvisad Legionella odlas upp och isolatet skickas för typning. Misstanke om Pertussis och Parapertussis : rekommenderas NPH-prov. Misstanke om Mycoplasma och C. pneumoniae/TWAR : rekommenderas svalg-prov.
 • Laboratoriet tillhanda
  Sänd provet med nästa ordinarie transport.
 • Lämnas till
  Klinisk mikrobiologi
 • Analyserande laboratorium
  Klinisk mikrobiologi
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Kylförvaring i väntan på transport. Max 3 dygn.
 • Metod och analysprincip
  PCR
 • Indikation/tolkning
  Misstanke om luftvägsinfektion orsakad av B. pertussis, B. parapertussis, C. pneumoniae, M. pneumoniae eller legionella (endast för nedreluftvägsprover).
 • Ackreditering
  Ja
 • Svarstid
  1-3 dygn. Analysen utförs måndag, onsdag och fredag.
 • Uppdaterad
  2020-03-18
  av JR