Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Luftvägsblock bakterier (PCR)

 • Alternativa sökord
  Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis, Chlamydophila pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae, Pertussis, Kikhosta, TWAR
 • Remiss
  E-remiss Cosmic i första hand, alternativt pappersremiss Remiss 5.
 • Anges på remiss
  Önskad analys, kliniska data.
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  Nasofarynxsekret •Materiel: Virusset grön kork, Virocult art.nr 49683. Alternativt nasofarynxpinne i sterilt plaströr (polypropen, art.nr VF 80862) + 0,5-1 mL steril 0,9 % NaCl lösning. •Provtagning: Lyft patientens nästipp, för att vidga näsöppningen. För in pinnen längs näsbotten tills spetsen når bakre nasofarynx. Låt ligga kvar i 10-15 sekunder. Vrid pinnen lite innan du drar ut den. Pinnen stoppas efter provtagning åter i sitt rör med transportmedium (virusset) alternativt i sterilt plaströr med 0,5-1 mL fysiologisk NaCl (nasofarynxpinne), kom ihåg att klippa av pinnen så att locket kan skruvas på ordentligt. Nasofarynxaspirat: •Materiel: Set för nasofarynxaspirat (=trakealsugset) art nr 45371 Babyfeedingkateter storlek 8/sugkateter (Mülly) art nr 45279. Vakuumsug eller 10-20 mL spruta. Steril 0,9 % NaCl-lösning. •Provtagning: Nasofarynxaspirat tas lämpligen med trakealsugset. Till det ena munstycket kopplas sugkateter och till det andra en vakuumsug. Ställ in sugen på 1-2 bar (kp/cm²). För in sugkatetern genom ena näsborren till nasofarynx där sekret aspireras. Gör likadant genom den andra näsborren. Sug därefter upp 2-3 mL steril fysiologisk NaCl. Byt till steril skruvkork på sugsetröret. Om vakuumsug ej finns kan aspirationen ske med 10-20 mL spruta kopplad till sugkatetern. Sekret från bakre svalgvägg •Materiel: Virusset grön kork, Virocult art.nr 49683. •Provtagning: Stryk/rotera pinnen mot bakre svalgväggen.
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  Vid misstanke om Pertussis och Parapertussis rekommenderas NPH-prov. Vid misstanke om Mycoplasma pneumoniae och Chlamydophila pneumoniae/TWAR rekommenderas prov från bakre svalgvägg. Legionella ingår inte i analysen. Vid misstanke om Legionella krävs prov från nedre luftvägarna. I Cosmic beställs ”Luftvägsblock bakterier inkl. Legionella (PCR)”.
 • Laboratoriet tillhanda
  Skickas snarast. Transporttiden skall hållas så kort som möjligt. Prov förvaras i kyl i väntan på transport.
 • Lämnas till
  Klinisk mikrobiologi
 • Analyserande laboratorium
  Klinisk mikrobiologi
 • Provhantering på laboratoriet
  Kylförvaras
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Skickas snarast. Hållbarhet max 3 dygn vid +2-8°C.
 • Referensintervall
  Se utlåtande.
 • Metod och analysprincip
  Molekylärbiologisk teknik för påvisning av Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis, C. pneumoniae och M. pneumoniae. Multiplex realtids-PCR. Kvalitativ metod.
 • Indikation/tolkning
  Misstanke om luftvägsinfektion orsakad av B. pertussis, B. parapertussis, C. pneumoniae eller M. pneumoniae. Klinisk relevans av analysresultaten ska bedömas med beaktande av patientens klinik och övriga fynd. Observera att dubbelinfektion med två eller flera luftvägspatogener förekommer. Felkällor: Provtagning vid fel tidpunkt i sjukdomsförloppet. Misslyckad provtagning - t.ex. för få celler i provet eller för lite provmaterial. För lång transporttid, felaktig provhantering, fel provtagningsrör. Blod- och/eller slemmigt prov.
 • Ackreditering
  Nej
 • Svarstid
  1-3 dygn. PCR utförs måndagar, onsdagar och fredagar.
 • Uppdaterad
  2018-10-05
  av JS