Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Celiaki, serologisk diagnostik, S-

 • Alternativa sökord
  Transglutaminas-AK, deamiderad gliadinpeptid.
 • Remiss
  E-remiss i Cosmic eller pappersremiss "Immunologi/Serologi/Virologi (Klinisk mikrobiologi)"
 • Anges på remiss
  Provtagningsmaterial
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  Gelrör (serum) 7/5 mL, Rör utan tillsats, 7/6 mL Sterilt plaströr eller i undantagsfall kapillärrör utan tillsats. Minst 500 µL serum.
 • Laboratoriet tillhanda
  Se Förvaring och Hållbarhet
 • Lämnas till
  Klinisk mikrobiologi
 • Analyserande laboratorium
  Klinisk mikrobiologi
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Provet sändes omgående till Klinisk mikrobiologi Om detta ej är möjligt förvaras provet i kyl i avvaktan på transport.
 • Referensintervall
  För tTG-IgA, tTG-IgG, DGP är <7 U/mL negativt, 7-10 g U/mL gränsvärde och >10 u/mL positivt. För total IgA, se denna analys.
 • Metod och analysprincip
  S-IgA-antikroppar mot vävnadstransglutaminas (tTG) Kvantitativ FEIA-bestämning (fluorescens enzym immunoassay) av specifika IgA-antikroppar mot vävnadstransglutaminas. S-IgG-antikroppar mot vävnadstransglutaminas (tTG) Kvantitativ FEIA-bestämning av specifika IgG-antikroppar mot vävnadstransglutaminas. S-IgG-antikroppar mot deamiderad gliadinpeptid (DGP) Kvantitativ FEIA-bestämning av specifika IgG-antikroppar mot DGP.
 • Indikation/tolkning
  Utredning vid misstanke om celiaki hos barn eller vuxen samt behandlingsuppföljning av glutenfri kost. Celiaki/glutenintolerans är en autoimmun inflammatorisk sjukdom i tunntarmslemhinnan som orsakas av överkänslighet för gluten, proteiner från sädesslag. Inflammation i tunntarmsslemhinnan leder till varierande grad av vävnadsskada med atrofi av villi. Med glutenfri kost försvinner i majoriteten av fallen inflammation och slemhinnan normaliseras. Celiaki anses kunna uppkomma genom en reaktion där aktiverat vävnadstransglutaminas (tTG) i tarmslemhinnan eller makrofager katalyserar hydrolysen av specifika glutaminrester till glutaminsyra i gliadin. Gliadinpeptider tas upp över epitelet i tunntarmen och kan, hos individer med genetisk predisposition, utlösa inflammation med vävnadsskada som följd. Celiaki är ett livslångt tillstånd. Sjukdomen yttrar sig på många vis, från kraftigt tarmpåverkande form till asymptomatiska, tysta, icke-tarmpåverkande former. Hudsjukdom dermatitis herpetiformis, som yttrar sig i form av blåsliknande utslag på extremiteter, är stark kopplad till klassisk celiaki med inflammation i tunntarmen. Även symptom från andra organ/system kan förekomma, exempelvis från leder och muskler. Antikroppar av IgA-klass mot tTG har visats vara starkt förknippade med celiaki, framförallt i högre nivåer och är den markör som rekommenderas i första hand vi misstanke om celiaki. Antikroppar av IgG-klass mot tTG kan ofta också påvisas. Betydelsen av enbart IgG-antikroppar utan att IgA-brist föreligger är oklar. Vid IgA-brist anses förekomst av antikroppar av IgG-klass mot tTG ha hög sjukdomsspecificitet. Hos vuxna har IgA-antikroppar mot tTG hög specificitet och sensitivitet för celiaki, däremot har IgG-antikroppar mot deaminerad gliadinpeptid (DGP) låg specificitet. Hos barn under tre år visar IgA-antikroppar mot tTG hög specificitet men lägre sensitivitet. Hos barn, i synnerhet upp till tre år, rekommenderas även IgG-antikroppar mot DGP om celiakimisstanke kvarstår trots att IgA-antikroppar mot tTG utfallit negativt. Utredning och diagnos av celiaki/glutenintolerans är komplicerad och kan kräva undersökning med ett flertal olika metoder utöver serologisk utredning. Diagnos/uteslutande av diagnos ska därför göras av läkare med kompetens och erfarenhet och efter noggrann utvärdering av symtom, kliniska fynd och övriga diagnostiska utredningar.
 • Ackreditering
  Ja
 • Svarstid
  Svarsrapportering sker normalt inom sju arbetsdagar, vid komplettering något längre.
 • Uppdaterad
  2017-03-20
  av JS