Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Trypanosoma brucei, T.b. gambiense, T.b.rhodesiense (PCR)

 • Remiss
  Folkhälsomyndighetens remiss för speciell diagnostik
 • Remisslänk
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  Lymfkörtelaspirat: sterilt rör CSV: sterilt rör Biopsi: sterilt rör med 0,9% koksaltlösning eller 95% etanol (undvik formalinfixering) Benmärg : EDTA-rör, lila kork Blod: EDTA-rör, lila kork
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  EDTA-blod samt lymfkörtelaspirat tas i tidiga stadier av infektionen. Vid uppkomst av CNS-symtom tas cerebrospinalvätska.
 • Laboratoriet tillhanda
  Lämnas så snart som möjligt.
 • Lämnas till
  Klinisk mikrobiologi
 • Analyserande laboratorium
  Folkhälsomyndigheten
 • Provhantering på laboratoriet
  Kylfövaring (gäller alla provmaterial).
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Se folkhälsomyndighetens anvisning packa provet rätt (www.folkhalsomyndigheten.se/.../...provet-ratt.pdf)
 • Skickas till
  Folkhälsomyndigheten Provinlämning Tomtebodavägen 12B 171 82 Solna
 • Informationskälla
 • Uppdaterad
  2017-10-23
  av JS