Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Trichinella spp. (serologi), S-

 • Alternativa sökord
  Trikiner
 • Remiss
  Folkhälsomyndighetens remiss för speciell diagnostik
 • Remisslänk
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  Rör utan tillsats (röd propp)
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  Muskelbiopsi är en mycket okänslig metod, varför antikroppsbestämning rekommenderas i första hand. Korsreaktioner förekommer med andra maskar. Vid negativt prov, som är taget tidigare än 5 veckor efter smitta, rekommenderas ny provtagning. Anmälningspliktig enligt SML.
 • Laboratoriet tillhanda
  Lämnas så snart som möjligt.
 • Lämnas till
  Klinisk mikrobiologi
 • Analyserande laboratorium
  Folkhälsomyndigheten
 • Provhantering på laboratoriet
  Fredag – lördag och inför storhelg: Centrifugera, häll av, kylförvaring Övriga dagar: Kylförvaring
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Se folkhälsomyndighetens anvisning packa provet rätt (www.folkhalsomyndigheten.se/.../...provet-ratt.pdf)
 • Skickas till
  Folkhälsomyndigheten Provinlämning Tomtebodavägen 12B 171 82 Solna
 • Informationskälla
 • Uppdaterad
  2018-08-13
  av GS