Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Administrera medicin

Infusionspumpar

ISO-kod 04 19 24

Insulinpumpar och infusionsaggregat.

Kriterier för förskrivning

Förskrivs till patienter med behov av regelbunden insulinbehandling där insulinpump är att föredra före annat injektionssystem.

Förskrivare 

Diabetessjuksköterska eller läkare.

Kostnadsansvar

Ansvar 1 – regionen har betalningsansvar i samtliga boendeformer.

Tänk på - information till förskrivare

Tillbehör till insulinpump beställs av diabetessjuksköterska direkt från leverantören eller från Apoteket. 

Exempel på sortiment

För komplett sortiment, se webSesam.

Mer information från Hjälpmedelscentrum

Uppmätning och dosering av medicin

ISO-kod 04 19 04

Droppställning.

Förskrivare 

Läkare, fysioterapeut/sjukgymnast, arbetsterapeut, distriktssköterska och dietist.

Kostnadsansvar

Ansvar 2 – regionen har betalningsansvar i ordinärt boende och kommunerna i särskilt boende.

Tänk på – information till förskrivaren 

Läkare, dietist och distriktssköterska bör samråda med fysioterapeut/sjukgymnast eller arbetsterapeut vid förskrivning av droppställning som ska monteras på rullstol eller rollator för rätt produkt och för att minimera tipprisk.

Mer information

Mer information från Hjälpmedelscentrum

Hjälpmedelshandboken