Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Administrera medicin

Infusionspumpar

ISO-kod 04 19 24

Insulinpumpar och infusionsaggregat.

Kriterier för förskrivning

Förskrivs till patienter med behov av regelbunden insulinbehandling där insulinpump är att föredra före annat injektionssystem.

Förskrivare 

Diabetessjuksköterska eller läkare.

Kostnadsansvar

Ansvar 1 – regionen har betalningsansvar i samtliga boendeformer.

Tänk på - information till förskrivare

Tillbehör till insulinpump beställs av diabetessjuksköterska direkt från leverantören eller från Apoteket. 

Exempel på sortiment

För komplett sortiment, se webSesam.

Mer information från Hjälpmedelscentrum

Uppmätning och dosering av medicin

ISO-kod 04 19 04

Droppställning.

Förskrivare 

Läkare, fysioterapeut/sjukgymnast, arbetsterapeut och distriktssköterska.

Kostnadsansvar

Ansvar 2 – regionen har betalningsansvar i ordinärt boende och kommunerna i särskilt boende.

Mer information

Mer information från Hjälpmedelscentrum

Hjälpmedelshandboken