Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Förhindra läckage

Analpropp

ISO-kod 09 31 06

Hjälpmedel som förhindrar ofrivilligt utsläpp av avföring. Här ingår till exempel analtamponger och analpluggar.

Kriterier för förskrivning

Patienten ska utredas och behandlas enligt lokalt vårdprogram för urininkontinens och blåsdysfunktion. Förskrivning kan ske efter behovsbedömning vid ett påvisbart och varaktigt avföringsläckage.

Förskrivare

Läkare, sjuksköterska, barnmorska och fysioterapeut.

Tänk på – information till förskrivaren

Vissa inkontinenshjälpmedel märkta med en * i produktkatalogen kräver särskild förskrivarkompetens, till exempel uroterapeut, specialistläkare inom urologi eller gynekologi.

Sortiment

Se förskrivarportalen Guide

Mer information från Hjälpmedelscentrum

Enureslarm

ISO-kod 05 09 03

Hjälpmedel som med en signal larmar vid ofrivilligt läckage av urin.

Kriterier för förskrivning

Enureslarm kan förskrivas till barn med primär enures/sängvätning från ca 6 års ålder efter utredning på barnkliniken. Behandlingsperioden är 3-6 månader. Därefter återlämnas larmen.

Förskrivare

Sjuksköterska på barnkliniken Västmanlands Sjukhus Västerås.

Kostnadsansvar

Barnkliniken Västmanlands Sjukhus Västerås.

Patientens ansvar

Patienten ansvarar för batteribyte vid behov. Patienten ansvarar också för anskaffning av trosskydd.

Tänk på – information till förskrivaren

Utprovning av dessa hjälpmedel sker på Barnkliniken.

Sortiment

För komplett sortiment, se webSesam

Mer information från Hjälpmedelscentrum

Kontinensbåge

ISO-kod 09 31 03

Här ingår till exempel urinrörspluggar, vaginalbågar, penisklämmor, uppblåsbara ballonger för att klämma till urinröret och pessar.

Kriterier för förskrivning

Patienten ska utredas och behandlas enligt lokalt vårdprogram för urininkontinens och blåsdysfunktion. Förskrivning kan ske efter behovsbedömning vid ett påvisbart och varaktigt urinläckage.

Förskrivare

Läkare, sjuksköterska, barnmorska och fysioterapeut.

Tänk på – information till förskrivaren

  • Vissa inkontinenshjälpmedel märkta med en * i produktkatalogen kräver särskild förskrivarkompetens, till exempel uroterapeut, specialistläkare inom urologi eller gynekologi.

Sortiment

Se förskrivarportalen Guide

Mer information från Hjälpmedelscentrum

Hjälpmedelshandboken