Vårdgivare och samarbetspartners-logotyp (till startsidan)
För vårdgivare och samarbetspartners
Viktig information från Region Västmanland

Information om Vårdförbundets konflikt

Vårdförbundet har varslat om konflikt efter att förhandlingen om de nya avtalen strandat. 

En flicka borstar tänderna och använder en timstock för att få hjälp med tiden

Kognition och kommunikation

Hjälpmedel för omgivningskontroll, kognitiva svårigheter, kommunikation och larm.

Nyheter

Ny programversion av Memoplanner 4

2024-05-27

Nu finns en ny programversion av Memoplanner och Memoplanner Go, version 4.3. Redan levererade enheter med Memoplanner generation 4 kommer att uppdateras automatiskt om de är anslutna till internet. Memoplanner Go uppdateras automatiskt om så är inställt på telefonen.

Nyheter i Memoplanner version 4.3

Årsalmanacka

Nu finns en ersättare till Årsboken i sortiment. Det är kalender Årsalmanacka, sesamnummer 44901.

Årsalmanacka uppslag

Digital hjälpmedelsmässa med tema Kommunikation och kognition den 3-4 juni 2024

Region Gävleborg bjuder in till en digital mässa med nyheter inom hjälpmedelsområdena kommunikation och kognition.

Save the date

Inte möjligt att förskriva produkter från Trollreda

Vi kan tyvärr inte längre köpa in produkter från leverantör Trollreda vilket gör att förskrivning inte längre är möjlig. Ersättningsprodukt har inte hittats. Patienten kan däremot själv köpa produkter från Trollreda. 

Det gäller följande produkter:

 • Måttsats färgad Trollreda, 13072
 • Spismärkning färgad plast, 16565
 • Almanacka Norrtälje vägg A3 (innevarande år), 17442
 • Almanacka Norrtälje vägg A3 (nästkommande år), 34343
 • Kalender Trollredan liggande A4 färgmark, 43897
 • Kalender Trollredan liggande A5 färgmark, 43898

Timstock+ ersätter timstock MDD

Timstock MDD har utgått från leverantören och ersatts av timstock+. Timstock+ har tilläggsfunktioner som att justera ljusstyrkan på dioderna, stänga av vibrationen om så önskas samt göra en fabriksåterställning.

 • Klocka Timstock+ 8 min, 44638
 • Klocka Timstock+ 20 min, 44639
 • Klocka Timstock+ 20 min stående, 44640
 • Klocka Timstock+ 60 min, 44641
 • Klocka Timstock+ 80 min, 44642
 • Klocka Timstock+ 8 tim, 44643

Tyngdkragar

Från och med den 1 januari är det möjligt att förskriva tyngdkragar. De följer samma kriterier som dagprodukter och hjälpmedelskonsulent ska vara med vid utprovning. Kartläggningsmaterial och underlag för tyngdvästar har kompletterats med tyngdkrage. Fyll i det som riktar sig mot tyngdkrage.

Tyngdkragarna finns i 3 olika storlekar och de är försäljningsartiklar:

 • Tyngdkrage Somna Collar S-XL 2 kg * S.nr 41467
 • Tyngdkrage Somna Collar XS 1,5 kg * S.nr 43027
 • Tyngdkrage Somna Collar Junior 1 kg * S.nr 44508

TimeTimer

Alla TimeTimers, utom en, ändras nu till att vara hyreshjälpmedel. Detta innebär att de ska återlämnas till Hjälpmedelscentrum när de inte längre används. Modellen TimeTimer L har tillkommit.
Hyresartiklar:

 • TimeTimer MOD 9x9 cm S-38660 
 • TimeTimer Plus 5 min 14x18cm S-42620
 • TimeTimer Plus 20 min 14x18cm S-42618
 • TimeTimer Plus 60 min 14x18cm S-35123
 • TimeTimer Plus 120 min 14x18cm S-42620
 • TimeTimer Large 30x30 cm S-44554

Fortsatt försäljningsartikel:

 • S-16646 TimeTimer Small/ Pocket* 7,5x7,5cm

Personuppgifter i molntjänst

För Abilias hjälpmedel används molntjänsten MyAbilia. Det är viktigt att patienter som har dessa hjälpmedel får information om att uppgifter sparas i molnet och att man tänker på vilka uppgifter man lägger in. Både Region Västmanland och Abilia har gjort åtgärder för sekretess, men patienten bör vara medveten om att uppgifter sparas i molnet. Använd gärna detta informationsblad

Förskrivning av samtalsapparat

Nu finns en instruktion för förskrivning av samtalsapparat med kommunikationsapp. Länk till instruktionen

Hjälpmedelskonsulenternas områden

 • Frida Foborg - kognition, tyngdprodukter, larm, GPS-larm
 • Louise Malmros Petitfrère - kommunikation, kognition, tyngdprodukter, omgivningskontroll, dyslexi
 • Ulrika Eriksson - larm, GPS-larm, omgivningskontroll, kommunikation

Kontaktuppgifterna till hjälpmedelskonsulenterna finns sist på sidan.

Utbildningar

Kommunikationshjälpmedel

Kommunikation/kognition - Bildtillverkningsprogram

Kognition - Planering, tid och minne

Kognition - Kalenderappar för smartphones och surfplattor

Kognition - Tyngdprodukter

Kognitiva hjälpmedel - specialpedagoger på Habiliteringen

Personliga larm och GPS-larm

Utbildning om GPS-larm är obligatorisk för att få förskrivningsrätt

Omgivningskontroll, manöverkontakter och monteringssystem

Kognition

Kognitiva hjälpmedel finns inom flera ISO-koder och innefattar bland annat:

 • Ur och klockor - 222712
 • Almanackor, kalendrar och planeringssystem - 222715
 • Bokstavs och symbolsatser/tavlor - 222103
 • Presentationsmaterial för bokstavssatser - 222190

Kartläggning och underlag för utprovning

Underlag för utprovning av kognitionshjälpmedel

Behovsbedömning kognitionshjälpmedel

Underlag för anpassning av egenägd teknik/välfärdsteknologi

Förskrivarmaterial

I förskrivarmaterialet kan du se en översikt av vårt sortiment.

Kognitiva hjälpmedel, planering, tid och minne

Specialpedagoger

Mer stöd till dig som är förskrivare

Kalenderappar

Kalenderappar jämförelse

Bildtillverkningsprogram

Broschyr Förskrivning av konsumentprodukter som hjälpmedel

Kopieringsunderlag

Schema med klockslag

Veckoplanering 12 färger

Veckoplanering helfärg

Information till patient

Folder - Bra att veta om mitt hjälpmedel

Minnesanteckning möte

Information om personuppgifter i molntjänster

Återlämna eller förlänga licenser

Förlängning av licens till Memoplanner

Ny rutin gäller för förlängning av licens till alla modeller av Memoplanner M. Det förekommer att höljet till Memoplanner M öppnar sig. Därför ska du som är förskrivare följa upp Memoplannern innan du förlänger licens för att se att den ser ok ut. Har höljet öppnat sig ska Memoplannern bytas ut.

Information i bruksanvisning för Memoplanner:

Lista över säkerhetsinstruktioner

Återlämning eller förlängning av Handikalender, Handi5 SW samt Memoplanner M och L

Länkar

http://bildstod.se/ (Gör ditt eget bildstöd)

http://www.handi.se/print/ (Handi-bilder att skriva ut)

Forskning

Forskningsprojektet Hantera tid vid demens visar att personer med demens blir hjälpta av tidshjälpmedel och att kartläggning av tidsuppfattning kan avslöja demens.

Läs mer på forskning.se

Tyngdprodukter

Hjälpmedel som stimulerar ett eller flera sinnen, till exempel känsel och hörsel, och som därmed kan påverka vakenhetsgraden:

 • Tyngdtäcke, tyngdväst och bolldyna. ISO-kod 04 27 18.

Aktuellt lagersaldo på utgånget sortiment

Kartläggning och underlag för utprovning

Underlag för utprovning av tyngdtäcke

Underlag för utprovning av tyngdväst/tyngdkrage

Underlag för utprovning av tyngdfilt

Underlag för utprovning av bolldyna

Kartläggning och uppföljning vid utprovning av tyngdtäcke för vuxen

Kartläggning och uppföljning vid utprovning av tyngdtäcke för barn

Kartläggning och uppföljning vid utprovning av tyngdväst/tyngdkrage

Kartläggning och uppföljning vid utprovning av bolldyna

Kartläggning och uppföljning vid utprovning av tyngdfilt

Insomnia Severity Index

Skattningsskalor med bilder - tyngdtäcke

Skattningsskalor med bilder - tyngdväst

CAS - klinisk ångestskala

Checklista för sömnhygien

Förskrivarmaterial

I förskrivarmaterialet kan du se en översikt av vårt sortiment.

Tyngdprodukter

Mer stöd till dig som är förskrivare

Tyngdtäcken är upphandlade. Avgörande för val av tyngdtäcke är brukarens/patientens behov. Om flera modeller uppfyller behoven väljs produkt med lägst pris enligt rangordning. Läs mer

Förskrivarutbildning för tyngdtäcken

Enligt uppdaterat regelverk i hjälpmedelshandboken är förskrivarutbildning för tyngdtäcken obligatorisk för att förskriva tyngdprodukter. Efter genomförd utbildning har förskrivare möjlighet att prova ut tyngdtäcke självständigt - efter överenskommelse med hjälpmedelskonsulent. Utprovningen ska till en början göras tillsammans med konsulent tills överenskommelse skett att förskrivaren kan genomföra utprovningen själv.

Förskrivning i webSesam

Från och med januari 2023 kommer det att vara möjligt att förskriva tyngdtäcken via webSesam, för den som gått förskrivarutbildningen samt kommit överens med hjälpmedelskonsulent.

Vid frågor, maila till hmc.kommunikation.kognition@regionvastmanland.se

Det är mycket viktigt att kriterierna i hjälpmedelshandboken följs. Detta gäller förstås förskrivning av alla hjälpmedel.

Utprovningsrum för tyngdtäcke

Du som är förskrivare kan boka tyngdtäckesrummet för utprovning tillsammans med din patient. För att boka rummet ska du ha gått förskrivarutbildning Tyngdprodukter samt stämt av med hjälpmedelskonsulent att du kan boka själv. Här kan du se kalendern och när rummet är upptaget, men själva bokningen gör du genom att skicka en möteskallelse via e-post till rum10.hmc@regionvastmanland.se, till exempel Nytt möte i Outlook.

Tänk på att inte skriva några personuppgifter i bokningen.

Detta gäller för förskrivare vid utprovning i tyngdtäckesrummet:

 • Vid din första utprovning efter öppnandet ska en hjälpmedelskonsulent vara med.
 • Efter att kartläggning (vuxen eller barn) gjorts skickar du in en arbetsorder via webSesam tillsammans med Underlag för utprovning av tyngdtäcke.
 • Kalendern för rummet är synlig men inte öppen för bokning. Du bokar genom att skicka ett mail till hmc.kommunikation.kognition@regionvastmanland.se
 • Tyngdprodukter fortsätter att vara förskrivningsbara via pappersordination, dvs via uppladdningstjänsten eller vanlig post.
 • Om det inte är möjligt för patienten att komma till Hjälpmedelscentrum för att göra utprovningen ska du ta kontakt med hjälpmedelskonsulent innan förskrivning.
 • Antalet täcken som hänger framme i rummet har minskats till fem stycken. Andra modeller av täcken har placerats i ett skåp ute i korridoren. Detta utifrån arbetsmiljön vid utprovning samt risk för smittspridning.

Övrigt

Förskrivning av tyngdtäcken i Västmanland, utredning för dialog i Strategiskt kundråd 2021-01-22

Kommunikation

Hjälpmedel för att underlätta för en person att ta emot, sända, producera och eller processa olika sorters information.

 • Bokstavs- och symbolsatser/tavlor, ISO-kod 22 21 03
 • Programvara för närkommunikation, ISO-kod 22 21 12
 • Röstförstärkare, ISO-kod 22 09 06
 • Samtalsapparater, ISO-kod 22 21 09
 • Talflödeshjälpmedel, ISO-kod 22 21 15

Kartläggning och underlag för utprovning

Underlag för utprovning av kommunikationshjälpmedel

Underlag för anpassning av egenägd teknik/välfärdsteknologi

Förskrivarmaterial

I förskrivarmaterialet kan du se en översikt av vårt sortiment.

Kommunikation

Mer stöd till dig som är förskrivare

Bildtillverkningsprogram

Broschyr Förskrivning av konsumentprodukter som hjälpmedel

Information till patient

Folder - Bra att veta om mitt hjälpmedel

Minnesanteckning möte

Länkar

http://bildstod.se/ (Gör eget bildstöd)

http://www.takkforspraket.se/sv/s0 (Tecken och bildkartor på olika språk)

http://www.sokcentrum.se/?pid=4c15332d758c5&lang_id=sv (Informationsmaterial om AKK)

https://widgit-health.com/downloads/bedside-messages.htm (Kommuniationskartor med enkla fraser som passar på sjukhus, på olika språk)

http://habilitering.se/habiliteringens-resurscenter/material-att-ladda-ner (Tips och färdigt material)

https://papunet.net/svenska/material (Tips, färdigt material och möjlighet att tillverka själv)

Larm och GPS-larm

Personliga nödlarmssystem sätts igång antingen av användaren eller aktiveras automatiskt, så kallade passiva larm, eller anfallslarm för epileptiker.  

GPS-larm fungerar utanför bostaden vilket inte ett trygghetslarm eller andra larm förskrivna som hjälpmedel gör. Larmet bärs av den person som behöver kunna nås eller hittas.

 • Personliga nödlarmssystem, ISO-kod 22 27 18
 • Mobilt GPS-larm, ISO-kod 22 27 24 

Kartläggning och underlag för utprovning

Underlag för utprovning av GPS-larm

Underlag för utprovning av larm och epilepsilarm

Förskrivarmaterial

I förskrivarmaterialet kan du se en översikt av vårt sortiment.

Larm

GPS-larm

Mer information till dig som är förskrivare

Instruktionsfilmer

Byte av batteri i trådlös rörelsevakt

Programmering av larmmottagare Home

Programmering av larmmottagare Link

Programmering av larmmottagare Trex 2G

Broschyr

Förskrivning av konsumentprodukter som hjälpmedel

Information till patient

Information om GPS-larm

Folder - Bra att veta om mitt hjälpmedel

Omgivningskontroll

Hjälpmedel för att manövrera eller kontrollera utrustning, till exempel knappar, rattar, vred och handtag.

 • Armstöd som underlättar aktivitet, ISO-kod 24 18 27
 • Kroppsburna hållare, ISO-kod 24 18 09
 • Miljöstyrsystem, ISO-kod 24 13 03
 • Omkopplare, ISO-kod 24 09 18
 • Peklampor, ISO-kod 24 18 18
 • Stativ, ISO-kod 24 18 12

Kartläggning och underlag för utprovning

Underlag för utprovning av omgivningskontroll

Underlag för utprovning av styrsätt/manöverkontakter

Underlag för anpassning av egenägd teknik/välfärdsteknologi

Förskrivarmaterial

I förskrivarmaterialet kan du se en översikt av vårt sortiment.

Manöverkontakter och stativ

Omgivningskontroll - miljöstyrsystem

Styrsätt dator och surfplatta


Kontakt


Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

In English

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.

In English