Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

En flicka borstar tänderna och använder en timstock för att få hjälp med tiden

Kognition och kommunikation

Hjälpmedel för omgivningskontroll, kognitiva svårigheter, kommunikation och larm.

Nyheter

Skapa en arbetsorder när du bokar tid för utprovning av tyngdtäcke

Skapa en arbetsorder och gör följande val:

Förlängning av licens Memoplanner

Förlängning av licens för Memoplanner görs på samma sätt som vid förlängning av lincens Handi.

 1. Gör en arbetsorder på aktuellt individnummer.
 2. Registrera avhjälpande underhåll.
 3. Skriv att licensen ska förlängas.

Boka utprovningsrum

Nu blir det enklare att boka en utprovning av tyngdtäcken med patient. I kalendern för rummet Kognition (tyngdtäckesrummet) kan du se när rummet är bokat och hur bokningen ser ut. Behöver du inte ha med personal från Hjälpmedelscentrum vid utprovningen bokar du själv rummet i Outlook genom att bjuda in rummet rum10.hmc@regionvastmanland.se. Tänk på att inte skriva några personuppgifter i bokningen. 

Utbildningar

6 februari kl 9-12 - Kommunikationshjälpmedel

20 februari kl 9-12 - Kognition: Tyngdprodukter

18 mars kl 9-12 - Kognition: Planering, tid och minne

29 april kl 9-12 - Kommunikation/Kognition: Bildtillverkningsprogram

14 maj kl 9-12 - Kognition: Kalenderappar för smartphones och surfplattor

27 maj kl 8.30-12 - Larm och GPS-larm

Läs mer och anmäl dig här

Leverantörsutbildningar

30 januari kl 9-16: Att njuta av livet när man har en demenssjukdom, Gun Aremyr, Komikapp Inbjudan

Anmälan: Senast den 15/1 på www.komikapp.se/forelasningvasteras

3 mars kl 9-12: Workshop Memoplanner, Abilia Inbjudan

Anmälan: senast den 25 februari till emilie.gerde@abilia.se

2 april kl 9-12: Workshop Handi, Abilia Inbjudan

Anmälan: senast den 27 mars till emilie.gerde@abilia.se

Hjälpmedelskonsulenternas områden

 • Frida Foborg - kognition, tyngdprodukter, kommunikation, larm, GPS-larm
 • Louise Malmros - kommunikation, kognition, tyngdprodukter, omgivningskontroll
 • Sari Svanström - larm och GPS-larm, omgivningskontroll, dyslexi, totalkonversation, talflyt, styrsätt
 • Maria Söderkvist - GPS-larm

Kontaktuppgifterna till hjälpmedelskonsulenterna finns sist på sidan.

Kognition

Kognitiva hjälpmedel finns inom flera ISO-koder och innefattar bland annat:

 • Ur och klockor - 222712
 • Almanackor, kalendrar och planeringssystem - 222715
 • Bokstavs och symbolsatser/tavlor - 222103
 • Presentationsmaterial för bokstavssatser - 222190

Kartläggning och underlag för utprovning

Underlag för utprovning av kognitionshjälpmedel

Behovsbedömning kognitionshjälpmedel

Material för kartläggning av Smartphoneanvändning

Förskrivarmaterial

I förskrivarmaterialet kan du se en översikt av vårt sortiment.

Kognitiva hjälpmedel, planering, tid och minne

Specialpedagoger

Mer stöd till dig som är förskrivare

Kalenderappar

Kalenderappar jämförelse

Kalenderappar jämförelse, tabell

Bildtillverkningsprogram

Kopieringsunderlag

Schema med klockslag

Veckoplanering 12 färger

Veckoplanering helfärg

Information till patient

Folder - Bra att veta om mitt hjälpmedel

Minnesanteckning möte

Återlämna eller förlänga licenser

Återlämning eller förlängning av Handikalender, Handi5 SW samt Memoplanner M och L

Länkar

http://bildstod.se/ (Gör ditt eget bildstöd)

http://www.handi.se/print/ (Handi-bilder att skriva ut)

Tyngdprodukter

Hjälpmedel som stimulerar ett eller flera sinnen, till exempel känsel och hörsel, och som därmed kan påverka vakenhetsgraden:

 • Tyngdtäcke, tyngdväst och bolldyna. ISO-kod 04 27 18.

Kartläggning och underlag för utprovning

Underlag för utprovning av tyngdväst

Kartläggning och uppföljning vid utprovning av tyngdtäcke för vuxen

Kartläggning och uppföljning vid utprovning av tyngdtäcke för barn

Insomnia Severity Index

Skattningsskalor med bilder - tyngdtäcke

Skattningsskalor med bilder - tyngdväst

Förskrivarmaterial

I förskrivarmaterialet kan du se en översikt av vårt sortiment.

Tyngdprodukter

Mer stöd till dig som är förskrivare

Tyngdtäcken är upphandlade. Avgörande för val av tyngdtäcke är brukarens/patientens behov. Om flera modeller uppfyller behoven väljs produkt med lägst pris enligt rangordning. Läs mer

Skapa en arbetsorder när du bokar tid för utprovning av tyngdtäcke

Skapa en arbetsorder och gör följande val:

Kommunikation

Hjälpmedel för att underlätta för en person att ta emot, sända, producera och eller processa olika sorters information.

 • Bokstavs- och symbolsatser/tavlor, ISO-kod 22 21 03
 • Programvara för närkommunikation, ISO-kod 22 21 12
 • Röstförstärkare, ISO-kod 22 09 06
 • Samtalsapparater, ISO-kod 22 21 09
 • Talflödeshjälpmedel, ISO-kod 22 21 15

Kartläggning och underlag för utprovning

Underlag för utprovning av kommunikationshjälpmedel

Förskrivarmaterial

I förskrivarmaterialet kan du se en översikt av vårt sortiment.

Kommunikation våren 2019

Mer stöd till dig som är förskrivare

Bildtillverkningsprogram

Information till patient

Folder - Bra att veta om mitt hjälpmedel

Minnesanteckning möte

Länkar

http://bildstod.se/ (Gör eget bildstöd)

http://www.dart-gbg.org/tips_material/ (Tips och material)

http://www.takkforspraket.se/sv/s0 (Tecken och bildkartor på olika språk)

http://www.sokcentrum.se/?pid=4c15332d758c5&lang_id=sv (Informationsmaterial om AKK)

https://widgit-health.com/downloads/bedside-messages.htm (Kommuniationskartor med enkla fraser som passar på sjukhus, på olika språk)

Larm och GPS-larm

Personliga nödlarmssystem sätts igång antingen av användaren eller aktiveras automatiskt, så kallade passiva larm, eller anfallslarm för epileptiker.  

GPS-larm fungerar utanför bostaden vilket inte ett trygghetslarm eller andra larm förskrivna som hjälpmedel gör. Larmet bärs av den person som behöver kunna nås eller hittas.

 • Personliga nödlarmssystem, ISO-kod 22 27 18
 • Mobilt GPS-larm, ISO-kod 22 27 24 

Kartläggning och underlag för utprovning

Underlag för utprovning av GPS-larm

Förskrivarmaterial

I förskrivarmaterialet kan du se en översikt av vårt sortiment.

Larm våren 2019

GPS-larm hösten 2018

Information till patient

Information om GPS-larm hösten 2018

Folder - Bra att veta om mitt hjälpmedel

Omgivningskontroll

Hjälpmedel för att manövrera eller kontrollera utrustning, till exempel knappar, rattar, vred och handtag.

 • Armstöd som underlättar aktivitet, ISO-kod 24 18 27
 • Kroppsburna hållare, ISO-kod 24 18 09
 • Miljöstyrsystem, ISO-kod 24 13 03
 • Omkopplare, ISO-kod 24 09 18
 • Peklampor, ISO-kod 24 18 18
 • Stativ, ISO-kod 24 18 12

Kartläggning och underlag för utprovning

Underlag för utprovning av omgivningskontroll

Förskrivarmaterial

I förskrivarmaterialet kan du se en översikt av vårt sortiment.

Manöverkontakter hösten 2018

Omgivningskontroll hösten 2018


Kontakt

Frida Foborg

Hjälpmedelskonsulent
021 - 17 57 09

Louise Malmros

Hjälpmedelskonsulent
021 - 17 42 57

Sari Svanström

Hjälpmedelskonsulent
021 - 17 49 19

Maria Söderkvist

Sektionsledare
021 - 17 53 90