Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Larm

Mobilt GPS-larm

ISO-kod 22 27 24

Kriterier för förskrivning 

GPS-larm kan förskrivas till patienter med kognitiv funktionsnedsättning som medför aktivitetsbegränsningar. GPS-larm syftar till att öka tryggheten hos patient och närstående samt bibehålla aktivitetsförmåga då patient på grund av sjukdom, skada eller funktionsnedsättning känner oro att vistas utanför hemmet.

Hjälpmedel kan förskrivas till patient:

  • i eget boende när närstående är larmmottagare och ansvarar för eftersök
  • i eget boende utan egen larmmottagare, under förutsättning att ansvaret för larmmottagning och eftersök har klargjorts
  • på särskilt boende med vårdpersonal på det särskilda boendet som ansvarar för larmmottagning och eftersök
  • som gett sitt samtycke till användning enligt gällande bestämmelser om tvångs- och skyddsåtgärder.

Förskrivare 

Arbetsterapeut, fysioterapeut/sjukgymnast och sjuksköterska som genomgått utbildning kring GPS-larm i Hjälpmedelscentrums regi.

Kostnadsansvar

Ansvar 2 – regionen har betalningsansvar i ordinärt boende och kommunerna i särskilt boende.

Avgifter

Abonnemangsavgift 200 kr/månad för patient i eget boende.

För boende i särskilt boende ansvarar kommunen/särskilda boendet för abonnemangsavgiften.

Tänk på – information till förskrivaren 

GPS-larm kan förskrivas när patienten gett sitt samtycke till användningen enligt bestämmelser om tvångs- och skyddsåtgärder. 

Tänk på att dokumentera samtycket i patientjournalen. 

Utprovning görs i samråd med hjälpmedelskonsulent. 

Exempel på sortiment

För komplett sortiment, se webSesam.

Mer information från Hjälpmedelscentrum

Personliga nödlarmssystem

ISO-kod 22 27 18

Personliga nödlarmssystem sätts igång antingen av användaren eller aktiveras automatiskt, så kallade passiva larm eller anfallslarm för epileptiker så kallade epilepsilarm. 

Kriterier för förskrivning 

Personligt nödlarm kan förskrivas i syfte att påkalla uppmärksamhet av annan person inom bostaden, mellan två lägenheter och mellan bostad och trädgård. 

Förskrivare 

Arbetsterapeut, fysioterapeut/sjukgymnast och sjuksköterska. 

Vid behov av anpassning av larm med Omkopplare är förskrivare arbetsterapeut och fysioterapeut/sjukgymnast, med Miljöstyrsystem (fjärrstyrsystem) är förskrivare arbetsterapeut. 

Kostnadsansvar

Ansvar 2 – regionen har betalningsansvar i ordinärt boende och kommunerna i särskilt boende.

Patientens ansvar

Förbrukningsartiklar och batterier

När hjälpmedlet har ett standardbatteri som finns att köpa i öppna handeln är det patientens ansvar att köpa och byta batteri.

Specialbatterier fås vid behov genom Hjälpmedelscentrum.

Tänk på – information till förskrivaren 

Personlig anpassning av kommunalt larm till larmcentral är ett verksamhetsansvar. 

Exempel på sortiment

För komplett sortiment, se webSesam.

Mer information från Hjälpmedelscentrum

Hjälpmedelshandboken