Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Andningshjälpmedel

Andningsmuskeltränare

ISO-kod 04 03 27

Pepmask.

Kriterier för förskrivning

Funktionsnedsättning som medför nedsatt andningsfunktion eller risk för nedsatt andningsfunktion.

Förskrivare

Läkare eller fysioterapeut/sjukgymnast med specialområde andning. 

Kostnadsansvar

Ansvar 1 – regionen har betalningsansvar i samtliga boendeformer. Säljs av Hjälpmedelscentrum till förskrivande enhet.

Tänk på - information till förskrivare

PEP-pipa är verksamhetsansvar och går inte att förskriva.

Exempel på sortiment

För komplett sortiment, se webSesam.

Mer information från Hjälpmedelscentrum

Hostmaskin

ISO-kod 04 03 21

Slemsugar.

Kriterier för förskrivning

Kan förskrivas till personer med försvagad eller utebliven hostkraft. Används som komplement till sekretmobilisering i luftvägarna.

Förskrivare

Läkare. Sjuksköterska eller fysioterapeut/sjukgymnast kan ansvara för utprovning.

Kostnadsansvar 

Ansvar 1 – regionen har betalningsansvar i samtliga boendeformer.

Patientens ansvar

Patienten ansvarar för att sköta om utrustningen så att den håller längre. Tillbehör och förbrukningsutrustning rengörs och byts ut enligt instruktion från förskrivare.

Dubbelförskrivning

Nej.

Tänk på – information till förskrivare

Utprovning av dessa hjälpmedel sker alltid på Lungmottagningen alternativt Barnkliniken utan hjälpmedelskonsulents närvaro.

Patienten kontaktar Hjälpmedelscentrum

 • För avhjälpande underhåll av apparatur
 • Vid trasiga och utslitna delar på tillbehör/förbrukningsartiklar för utbyte av dessa.

Patienten kontaktar sin förskrivare

 • Vid upplevd otillräcklig behandling
 • Vid behov av kontroll av sin behandling
 • Vid nyuppkomna fysiska förutsättningar som förändrar behandlingen eller hjälpmedlets funktion eller passform
 • Problem med tillbehör/förbrukningsmaterial som skaver eller har dålig passform
 • Problem med tillbehör/förbrukningsmaterial som ger allergiska utslag
 • Ytterligare behov av utbildning gällande den medicintekniska apparaturen och dess tillbehör.

Sortiment

För komplett sortiment, se webSesam 

Mer information från Hjälpmedelscentrum

Inhalatorer

ISO-kod 04 03 06

Kriterier för förskrivning 

Lätt nedsättning av andningsfunktioner.

Förskrivare

Läkare. Sjuksköterska och fysioterapeut/sjukgymnast kan ansvara för utprovning.

Kostnadsansvar

Ansvar 1 – regionen har betalningsansvar i samtliga boendeformer. 

Exempel på sortiment

För komplett sortiment, se webSesam.

Mer information från Hjälpmedelscentrum

Respiratorer Bilevel

ISO-kod 040312

Kriterier för förskrivning

Kan förskrivas till personer med ett större behov av andningsstöd nattetid, men ibland även dagtid. Vissa modeller är godkända för användning vid trackeotomi och transport. Ej livsuppehållande behandling. Patienten ska ha bibehållen egenandning.

Förskrivare

Läkare. Sjuksköterska kan ansvara för utprovningen.

Kostnadsansvar 

Ansvar 1 – regionen har betalningsansvar i samtliga boendeformer.

Patientens ansvar

Patienten ansvarar för att sköta om utrustningen så att den håller längre. Tillbehör och förbrukningsutrustning rengörs och byts ut enligt instruktion från förskrivare.

Avgifter

Inga avgifter för patienter med bilevel-behandling, förutom de som har behandling mot sömnapné. En låneavgift på 500 kronor betalas då av patienten till Lungmottagningen vid det första besöket.

Dubbelförskrivning

Ja, i vissa fall då patienten har behov av andningsstöd under större delen av dygnet. Bilevel-apparater är inte gjorda för att gå 24 timmar per dygn. I dessa fall har patienten två apparater förskrivna som båda används enligt schema.

Tänk på – information till förskrivare

Utprovning av dessa hjälpmedel sker alltid på Lungmottagningen alternativt Barnkliniken utan hjälpmedelskonsulents närvaro.

Patienten kontaktar Hjälpmedelscentrum

 • För avhjälpande underhåll av apparatur
 • Vid trasiga och utslitna delar på tillbehör/förbrukningsartiklar för utbyte av dessa.

Patienten kontaktar sin förskrivare

 • Vid upplevd otillräcklig behandling
 • Vid behov av kontroll av sin behandling
 • Vid nyuppkomna fysiska förutsättningar som förändrar behandlingen eller hjälpmedlets funktion eller passform
 • Problem med tillbehör/förbrukningsmaterial som skaver eller har dålig passform
 • Problem med tillbehör/förbrukningsmaterial som ger allergiska utslag
 • Ytterligare behov av utbildning gällande den medicintekniska apparaturen och dess tillbehör.

Sortiment

För komplett sortiment, se webSesam

Mer information från Hjälpmedelscentrum

 

Respiratorer CPAP/APAP

ISO-kod 04 03 12

Kriterier för förskrivning

Kan förskrivas till personer med sömnapné.

Förskrivare

Läkare. Sjuksköterska kan ansvara för utprovningen.

Kostnadsansvar

Ansvar 1 – regionen har betalningsansvar i samtliga boendeformer.

Avgifter

En låneavgift på 500 kronor betalas av patienten till Lungmottagningen vid det första besöket.

Dubbelförskrivning

Endast en apparat kan förskrivas.

Tänk på - information till förskrivare

Utprovning av dessa hjälpmedel sker på Lungmottagningen utan hjälpmedelskonsulents närvaro.

Patienten kontaktar Hjälpmedelscentrum

 • för avhjälpande underhåll av apparatur.
 • vid trasiga och utslitna delar på tillbehör/förbrukningsartiklar för att byta ut dessa.

Patienten kontaktar sin förskrivare

 • vid upplevd otillräcklig behandling
 • vid nyuppkomna fysiska förutsättningar som förändrar behandlingen eller hjälpmedlets funktion eller passform
 • problem med tillbehör/förbrukningsmaterial som skaver eller har dålig passform
 • problem med tillbehör/förbrukningsmaterial som ger allergiska utslag
 • problem med tillbehör/förbrukningsmaterial som uppkommer inom leverantörens rekommenderade intervall för utbyte
 • ytterligare behov av utbildning gällande den medicintekniska apparaturen och dess tillbehör

Sortiment

För komplett sortiment, se webSesam.

Mer information från Hjälpmedelscentrum

Respiratorer Optiflow

ISO-kod 04 03 12

Kriterier för förskrivning

Kan förskrivas till personer med behov av andningsstöd. Varm och befuktad luft med ett högt flöde som ges nasalt via speciell grimma.

Förskrivare

Läkare på Barnmottagningen.

Kostnadsansvar 

Ansvar 1 - regionen har betalningsansvar i samtliga boendeformer.

Patientens ansvar

Patienten ansvarar för att sköta om utrustningen så att den håller längre. Tillbehör och förbrukningsutrustning rengörs och byts ut enligt instruktion från förskrivare.

Dubbelförskrivning

Nej.

Tänk på – information till förskrivare

Utprovning av dessa hjälpmedel sker alltid på Barnkliniken utan hjälpmedelskonsulents närvaro.

Patienten kontaktar Hjälpmedelscentrum

 • För avhjälpande underhåll av apparatur
 • Vid trasiga och utslitna delar på tillbehör/förbrukningsartiklar för utbyte av dessa.

Patienten kontaktar sin förskrivare

 • Vid upplevd otillräcklig behandling
 • Vid behov av kontroll av sin behandling
 • Vid nyuppkomna fysiska förutsättningar som förändrar behandlingen eller hjälpmedlets funktion eller passform
 • Problem med tillbehör/förbrukningsmaterial som skaver eller har dålig passform
 • Problem med tillbehör/förbrukningsmaterial som ger allergiska utslag
 • Ytterligare behov av utbildning gällande den medicintekniska apparaturen och dess tillbehör.

Sortiment

För komplett sortiment, se webSesam 

Mer information från Hjälpmedelscentrum

 

Respiratorer Ventilator

ISO-kod 04 03 12

Kriterier för förskrivning

Kan förskrivas till personer med ett större, eller totalt, behov av andningsstöd under hela dygnet. Alla modeller är godkända för användning vid trackeotomi och transport. Alla modeller har batteribackup. Räknas som livsuppehållande behandling. Kan förskrivas till patient utan bibehållen egenandning.

Förskrivare

Läkare. Sjuksköterska kan ansvara för utprovningen.

Kostnadsansvar 

Ansvar 1 – regionen har betalningsansvar i samtliga boendeformer.

Patientens ansvar

Patienten ansvarar för att sköta om utrustningen så att den håller längre. Tillbehör och förbrukningsutrustning rengörs och byts ut enligt instruktion från förskrivare.

Dubbelförskrivning

Ja, i de fall då patienten har ett totalt behov av andningsstöd utan tillfredsställande egenandning. I dessa fall har patienten två apparater förskrivna som båda används enligt schema, där en används som backup vid problem med en av apparaterna.

Tänk på – information till förskrivare

Utprovning av dessa hjälpmedel sker alltid på Lungmottagningen alternativt Barnkliniken utan hjälpmedelskonsulents närvaro.

Patienten kontaktar Hjälpmedelscentrum

 • För avhjälpande underhåll av apparatur
 • Vid trasiga och utslitna delar på tillbehör/förbrukningsartiklar för utbyte av dessa.

Patienten kontaktar sin förskrivare

 • Vid upplevd otillräcklig behandling
 • Vid behov av kontroll av sin behandling
 • Vid nyuppkomna fysiska förutsättningar som förändrar behandlingen eller hjälpmedlets funktion eller passform
 • Problem med tillbehör/förbrukningsmaterial som skaver eller har dålig passform
 • Problem med tillbehör/förbrukningsmaterial som ger allergiska utslag
 • Ytterligare behov av utbildning gällande den medicintekniska apparaturen och dess tillbehör.

Sortiment

För komplett sortiment, se webSesam

Mer information från Hjälpmedelscentrum 

Slemsugar

ISO-kod 04 03 21

Kriterier för förskrivning 

Svår nedsättning av funktioner för att transportera slem i övre och nedre luftvägarna.

Förskrivare

Läkare. Sjuksköterska och fysioterapeut/sjukgymnast kan ansvara för utprovning.

Kostnadsansvar

Ansvar 1 – regionen har betalningsansvar i samtliga boendeformer.

Tänk på - information till förskrivare

Förbrukningsmaterial till slemsugar tillhandahålls av öron- näs- halskliniken och barnkliniken.

Exempel på sortiment

För komplett sortiment, se webSesam.

Mer information från Hjälpmedelscentrum

Syrgaskoncentrator

ISO-kod 04 03 18

Syrgasutrustningar/oxygenkoncentrator.

Kriterier för förskrivning

Kan förskrivas till personer med behov av extra syrgastillförsel. Finns som stationär och mobil modell.

Förskrivare

Läkare. Sjuksköterska kan ansvara för utprovningen.

Kostnadsansvar 

Ansvar 1 – regionen har betalningsansvar i samtliga boendeformer.

Patientens ansvar

Patienten ansvarar för att sköta om utrustningen så att den håller längre. Tillbehör och förbrukningsutrustning rengörs och byts ut enligt instruktion från förskrivare. Ingen rökning eller öppen eld är tillåten i hemmet.

Dubbelförskrivning

Ja, i de fall då patienten har ett högre behov av syrgas kan två apparater förskrivas. Dessa kopplas samman och syrgasflödet kan då dubbleras.

Tänk på – information till förskrivare

Utprovning av dessa hjälpmedel sker alltid på Lungmottagningen alternativt Barnkliniken utan hjälpmedelskonsulents närvaro.

Patienten kontaktar Hjälpmedelscentrum

 • För avhjälpande underhåll av apparatur
 • Vid trasiga och utslitna delar på tillbehör/förbrukningsartiklar för utbyte av dessa.

Patienten kontaktar sin förskrivare

 • Vid upplevd otillräcklig behandling
 • Vid behov av kontroll av sin behandling
 • Vid nyuppkomna fysiska förutsättningar som förändrar behandlingen eller hjälpmedlets funktion eller passform
 • Problem med tillbehör/förbrukningsmaterial som skaver eller har dålig passform
 • Problem med tillbehör/förbrukningsmaterial som ger allergiska utslag
 • Ytterligare behov av utbildning gällande den medicintekniska apparaturen och dess tillbehör.

Sortiment

För komplett sortiment, se webSesam

Mer information från Hjälpmedelscentrum 

Hjälpmedelshandboken