Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Cirkulationsbehandling

Kompressionsutrustning för cirkulationsproblem

ISO-kod 04 06 09

Kriterier för förskrivning 

Lymfbehandling vid diagnosticerat lymfödem/lipödem. Innan förskrivning ska patient deltagit i kompressionsbehandling på klinik vid flertal tillfällen med aktuell produkt som visat sig ha god effekt. Förskrivningsblanketten skickas in tillsammans med uppföljningsblankett behandling lymphapress

Förskrivare 

Legitimerad vårdpersonal (sjuksköterska, fysioterapeut/sjukgymnast, arbetsterapeut och läkare) med medicinsk lymfterapeututbildning. Förskrivaren ska ha genomgått utbildning av aktuell produkt.

Kostnadsansvar

Ansvar 1 – regionen har betalningsansvar i samtliga boendeformer.

Exempel på sortiment

För komplett sortiment, se webSesam.

Mer information från Hjälpmedelscentrum

Tränings- och ergometercyklar

ISO-kod 04 48 03

Avser manuped, armtränare och bentränare.

Kriterier för förskrivning 

Elektrisk arm- eller bentränare

  • Kan förskrivas till patienter som saknar självständig gångförmåga. För att kunna genomföra kontinuerlig cirkulationsbehandling i hemmet, till exempel motverka ödem.
  • Hjälpmedlet ska vara en del av en fysioterapeutisk/sjukgymnastisk behandlingsplan.
  • Behovet ska vara långvarigt och träningen regelbunden.

Manuell arm- eller bentränare

  • Kan förskrivas till patienter med nedsatt gångförmåga och grav led-, muskel- eller neurologisk sjukdom, som med daglig träning kan bibehålla rörlighet och cirkulation. 

  • Hjälpmedlet ska vara en del av en fysioterapeutisk/sjukgymnastisk behandlingsplan.

  • Behovet ska vara långvarigt och träningen regelbunden.

Förskrivare 

Fysioterapeut/sjukgymnast i samråd med hjälpmedelskonsulent.

Kostnadsansvar 

Ansvar 2 – regionen har betalningsansvar i ordinärt boende och kommunerna i särskilt boende.

Viktig information

Hjälpmedlet kan inte förskrivas som träningshjälpmedel.

Mer information

Mer information från Hjälpmedelscentrum

Hjälpmedelshandboken