Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Cirkulationsbehandling

Kompressionsutrustning för cirkulationsproblem

ISO-kod 04 06 09

Kriterier för förskrivning 

Lymfbehandling vid diagnosticerat lymfödem/lipödem. Innan förskrivning ska patient deltagit i kompressionsbehandling på klinik vid flertal tillfällen med aktuell produkt som visat sig ha god effekt. Förskrivningsblanketten skickas in tillsammans med uppföljningsblankett behandling lymphapress

Förskrivare 

Legitimerad vårdpersonal (sjuksköterska, fysioterapeut/sjukgymnast, arbetsterapeut och läkare) med medicinsk lymfterapeututbildning. Förskrivaren ska ha genomgått utbildning av aktuell produkt.

Kostnadsansvar

Ansvar 1 – regionen har betalningsansvar i samtliga boendeformer.

Exempel på sortiment

För komplett sortiment, se webSesam.

Mer information från Hjälpmedelscentrum

Hjälpmedelshandboken