Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Förflyttning

Kompasser

ISO-kod  12 39 12

Kriterier för förskrivning 

Kategori 2-5 (svår synnedsättning-blindhet).

Förskrivare 

Arbetsterapeut och synpedagog vid Synenheten.

Ledfyrar

ISO-kod 12 39 09

Ljudsignalsändare.

Kriterier för förskrivning 

Kategori 2-5 (svår synnedsättning-blindhet).

Förskrivare 

Arbetsterapeut och synpedagog vid Synenheten.

Parcyklar och tandemcyklar

ISO-kod 12 18 15

Kriterier för förskrivning 

Kategori 1-5 (måttlig synnedsättning – blindhet) till personer som på grund av synskada inte kan cykla på vanlig tvåhjulig cykel. Standardcykel förskrivs.

Förskrivare 

Sjukgymnast/fysioterapeut vid Synenheten.

Patientens ansvar 

Lås till cykel bekostas av patienten.

Avgifter 

Egenavgift för förskriven tandemcykel är 5000 kr. Cykeln övergår i patientens ägo och patienten ombesörjer samt står för kostnad för reparation och underhåll av cykeln. 

Tänk på – information till förskrivaren 

Beräknad livslängd på tandemcykel är 10 år.

Stödkäppar

ISO-kod 12 03 03

Gäller vit stödkäpp. Isdubbar ingår i käppen. 

Kriterier för förskrivning 

Kategori 1-5 (måttlig synnedsätttning-blindhet).

Förskrivare 

Arbetsterapeut, sjukgymnast/fysioterapeut och synpedagog vid Synenheten.

Vita käppar

ISO-kod 12 39 03 

Teknikkäppar, markeringskäppar, tillbehör till vit käpp. 

Kriterier för förskrivning 

Kategori 1-5 (måttlig synnedsättning – blindhet).

Förskrivare 

Arbetsterapeut och synpedagog vid synenheten.

Dubbelförskrivning

Får dubbelförskrivas.

Tänk på – information till förskrivaren 

Doppskor lämnas ut vid behov.

Hjälpmedelshandboken