Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Gånghjälpmedel

Gåbord

ISO-kod 12 06 12

Kriterier för förskrivning 

Gåbord med res-tillsats kan förskrivas när det krävs en justering av gåbordets höjd för att patienten ska kunna resa sig och sätta sig.

Förskrivare 

Fysioterapeut/sjukgymnast och arbetsterapeut.

Kostnadsansvar

Ansvar 2 – regionen har betalningsansvar i ordinärt boende och kommunerna i särskilt boende. 

Tänk på – information till förskrivaren 

RA-rollator hör till gruppen gåbord.  

Exempel på sortiment

För komplett sortiment, se webSesam.

Mer information från Hjälpmedelscentrum

Gånghjälpmedel med flera stödben

ISO-kod 12 03 16

Kriterier för förskrivning

Förskrivs för att kompensera nedsatt gångförmåga när enklare hjälpmedel inte fungerar. 

Förskrivare

Fysioterapeut/sjukgymnast och arbetsterapeut.

Kostnadsansvar

Ansvar 2 – regionen har betalningsansvar i ordinärt boende och kommunerna i särskilt boende.  

Exempel på sortiment

För komplett sortiment, se webSesam. 

Mer information från Hjälpmedelscentrum

Gåstativ

ISO-kod 12 06 03

Kriterier för förskrivning 

Förskrivs för att kompensera nedsatt gångförmåga när det behövs ett stabilt gångstöd.

Förskrivare 

Fysioterapeut/sjukgymnast och arbetsterapeut.

Kostnadsansvar

Ansvar 2 – regionen har betalningsansvar i ordinärt boende och kommunerna i särskilt boende. 

Exempel på sortiment

För komplett sortiment, se webSesam.

Mer information från Hjälpmedelscentrum

Gåstolar

ISO-kod 12 06 09

Kriterier för förskrivning 

Gåstol kan förskrivas för att kompensera nedsatt gångförmåga när enklare gånghjälpmedel inte ger tillräckligt stöd.

Förskrivare 

Fysioterapeut/sjukgymnast och arbetsterapeut.

Kostnadsansvar

Ansavr 2 – regionen har betalningsansvar i ordinärt boende och kommunerna i särskilt boende.

Tänk på – information till förskrivaren 

Utprovning görs i samråd med hjälpmedelskonsulent. 

Exempel på sortiment

För komplett sortiment, se webSesam.

Mer information från Hjälpmedelscentrum

Kryckor, axillar

ISO-kod 12 03 12

Kriterier 

Förskrivs för att kompensera nedsatt gångförmåga då armbågskrycka inte ger tillräckligt stöd.

Förskrivare

Fysioterapeut/sjukgymnast och arbetsterapeut.

Kostnadsansvar

Ansvar 2 – regionen har betalningsansvar i ordinärt boende och kommunerna i särskilt boende. 

Exempel på sortiment

För komplett sortiment, se webSesam.

Kryckor, underarm

ISO-kod 12 03 09

Kriterier för förskrivning

RA-kryckkäppar förskrivs för till patient som har nedsatt handfunktion och för att kompensera nedsatt gångförmåga.

Förskrivare

Fysioterapeut/sjukgymnast och arbetsterapeut. 

Kostnadsansvar

Ansvar 2 – regionen har betalningsansvar i ordinärt boende och kommunerna i särskilt boende. 

Exempel på sortiment

För komplett sortiment, se webSesam.

Mer information från Hjälpmedelscentrum

Rollatorer

ISO-kod 12 06 06

Kriterier för förskrivning 

Förskrivs för att kompensera nedsatt gångförmåga när enklare hjälpmedel som käpp eller kryckkäpp inte fungerar. En rollator kan förskrivas kostnadsfritt. Behovet avgör om det ska vara standardrollator eller rollator med stora hjul. 

Förskrivare 

Fysioterapeut/sjukgymnast och arbetsterapeut.

Kostnadsansvar

Ansvar 2 – regionen har betalningsansvar i ordinärt boende och kommunerna i särskilt boende.

Patientens ansvar 

Patienten bekostar själv tillbehör till rollator som bricka, korg, väska och kryckkäppshållare. 

Avgifter  

Patienten betalar 500 kr i låneavgift för rollator nr 2. Avgiften betalas vid ett tillfälle oavsett om rollator nr 2 byts ut till annan modell. 

Tänk också på att informera patienten om att avgiften är en låneavgift och inte ett köp av rollator.

RA-rollator hör till gruppen gåbord och ingen avgift tas därför ut.

Dubbelförskrivning 

Dubbelförskrivning utan avgift är möjlig till barn.

Till vuxna kan en rollator förskrivas utan avgift. Om patienten har behov av två rollatorer uttas en låneavgift. Vid behov av en tredje rollator betalas denna av patienten själv.

Tänk på – information till förskrivaren 

Förskrivaren ansvarar för att förskriva sesam nr 09547 (låneavgift rollator nr 2) i websesam när rollator nummer två förskrivs.    

Exempel på sortiment

För komplett sortiment, se webSesam.

Mer information från Hjälpmedelscentrum

Hjälpmedelshandboken