Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Träning av kroppsposition

Barrar och ståstöd

ISO-kod
05 36 03 Ståbarr och ståstöd.
04 48 07 Barr för gångträning.

Kriterier för förskrivning 

Ståstöd

Kan förskrivas för stå- och belastningsträning till personer utan självständig gångförmåga. Vid förskrivning ska träningen vara regelbunden, långvarig och som en del i en fysioterapeutisk/sjukgymnastisk behandling.

Ståbarr

Används vid gång-, stå- och belastningsträning. Vid förskrivning ska träningen vara regelbunden, långvarig och som en del i en fysioterapeutisk/sjukgymnastisk behandling.

Barr

Barr kan förskrivas till patient som behöver tillgång till en barr för intensiv/regelbunden fysioterapeutisk/sjukgymnastisk behandling. 

Kriterier barn

Ståstöd kan förskrivas för ståträning till barn med måttlig eller svår funktionsnedsättning för att stå och/eller för att bibehålla stående ställning. Vid förskrivning ska träningen vara regelbunden, långvarig och som en del i en fysioterapeutisk/sjukgymnastisk behandling.

Förskrivare 

Fysioterapeut/sjukgymnast.

Kostnadsansvar 

Ansvar 2 – regionen har betalningsansvar i ordinärt boende och kommunerna i särskilt boende.

Tänk på – information till förskrivaren 

När ståstöd ska användas som träningsredskap för flera personer är det ett verksamhetsansvar.

Exempel på sortiment

För komplett sortiment, se webSesam.

Mer information från Hjälpmedelscentrum

Tippbräda

ISO-kod 05 36 06

Kriterier för förskrivning 

Kan förskrivas för stå- och belastningsträning till personer utan självständig gångförmåga. Vid förskrivning ska träningen vara regelbunden, långvarig och som en del i en fysioterapeutisk/sjukgymnastisk behandling.

Kriterier barn

Ståstöd kan förskrivas för ståträning till barn med måttlig eller svår funktionsnedsättning för att stå och/eller för att bibehålla stående ställning. Vid förskrivning ska träningen vara regelbunden, långvarig och som en del i en fysioterapeutisk/sjukgymnastisk behandling.

Förskrivare 

Fysioterapeut/sjukgymnast.

Kostnadsansvar 

Ansvar 2 – regionen har betalningsansvar i ordinärt boende och kommunerna i särskilt boende.

Tänk på – information till förskrivaren 

När hjälpmedlet ska användas som träningsredskap för flera personer är det ett verksamhetsansvar.

Exempel på sortiment

För komplett sortiment, se webSesam.

Mer information från Hjälpmedelscentrum

Hjälpmedelshandboken