Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Stolar och sittdynor

Modulära sittsystem

ISO-kod 18 09 39 

Sittsystem där en stolram kan förses med olika sittmoduler som därefter kan ställas in så att man uppnår en specifik sittställning

Kriterier för förskrivning

Sittsystem kan förskrivas till personer med svår funktionsnedsättning eller med svår smärta som orsakar sittproblematik i syfte att möjliggöra aktivitet t ex att äta. Vid mycket svår sittproblematik kan Formgjuten sits förskrivas

Kostnadsansvar

Ansvar 2 – regionen har betalningsansvar i ordinärt boende och kommunerna i särskilt boende

Förskrivare

Arbetsterapeut och fysioterapeut/sjukgymnast. Utprovning görs tillsammans med hjälpmedelskonsulent.

Mer information

Mer information från Hjälpmedelscentrum (Manuella rullstolar)

Mer information från Hjälpmedelscentrum (Barnhjälpmedel)

Pallar

ISO-kod 18 09 04

Kriterier för förskrivning 

Pallar kan förskrivas till barn med funktionsnedsättning för att möjliggöra aktivitet vid till exempel toalettbesök, påklädning, golvsittande. 

Förskrivare 

Arbetsterapeut och fysioterapeut/sjukgymnast.

Kostnadsansvar

Ansvar 2 – regionen har betalningsansvar i ordinärt boende och kommunerna i särskilt boende.

Exempel på sortiment

För komplett sortiment, se webSesam.

Mer information från Hjälpmedelscentrum

Stolar

ISO-kod 18 09 03

Arbetsstol för förflyttning, vuxna.

Arbetsstolar för barn, läs mer under Stolar för barn.

Kriterier för förskrivning

Arbetsstol kan förskrivas i stället för rullstol till patient som har mycket svårt eller ingen möjlighet att förflytta sig med gånghjälpmedel inomhus. Arbetsstol kan även förskrivas som komplement till rullstol om arbetsstolen i vissa situationer ger större möjlighet till aktivitet.

En elektrisk arbetsstol kan förskrivas till patient som har stora svårigheter att resa sig upp på grund av funktionsnedsättning och när elektrisk arbetsstol är enda möjligheten till självständig och skonsam uppresning. 

Förskrivare 

Arbetsterapeut och fysioterapeut/sjukgymnast.

Kostnadsansvar

Ansvar 2 –regionen har betalningsansvar i ordinärt boende och kommunerna i särskilt boende.

Patientens ansvar 

När en person kan utföra sin aktivitet på ett tillfredställande sätt på en vanlig köksstol, kökspall eller inställbar kontorsstol är det ett eget ansvar för patienten att köpa själv i öppna handeln.  

Arbetsstol för vårdare eller närstående är ett arbetsgivar- eller eget ansvar. I matsituationer kan glidhjul för vanlig stol förskrivas för att underlätta förflyttning intill matbord. Hjälpmedelstekniker avgör om glidhjul kan monteras. 

Dubbelförskrivning 

En arbetsstol kan förskrivas.

Tänk på – information till förskrivaren 

Utprovning av arbetsstol är bra att göra i den miljö som arbetsstolen ska användas, exempelvis hemma hos användaren.

I matsituationer kan glidhjul för vanlig stol förskrivas för att underlätta förflyttning intill matbord. Hjälpmedelstekniker avgör om glidhjul kan monteras. 

Exempel på sortiment

För komplett sortiment, se webSesam.

Mer information från Hjälpmedelscentrum (Arbetsstolar)

Mer information från Hjälpmedelscentrum (Barnhjälpmedel)

Stol på specialskola, gruppbostad, daglig verksamhet, arbetsplats

Kriterier för förskrivning

Arbetsstol är en del av basutrustning på specialskola, gruppbostad, daglig verksamhet eller på en arbetsplats. Specialanpassade arbetsstolar och stolar med modulära sittsystem personförskrivs. I en lämplig basutrustning bör det bland annat ingå inställbar arbetsstol på hjul för att möjliggöra olika aktiviteter som förflyttning, matsituationer, arbete eller studier. Glidhjul och stolsunderrede på hjul betraktas också som basutrustning.

Läs mer under Gemensamma bestämmelser, Kostnadsansvar för hjälpmedel

Förskrivare

Arbetsterapeut och fysioterapeut/sjukgymnast.

Kostnadsansvar

Ansvar 2 – regionen har betalningsansvar i ordinärt boende och kommunerna i särskilt boende.

Exempel på sortiment

För komplett sortiment, se webSesam.

Mer information från Hjälpmedelscentrum (Arbetsstolar)

Mer information från Hjälpmedelscentrum (Barnhjälpmedel)

Stolar för barn

ISO-kod
18 09 03 Stolar
18 09 21 Särskilda sittmöbler
18 09 39 Modulära sittsystem

Kriterier för förskrivning 

Stolar, särskilda sittmöbler och stolar med modulära sittsystem kan förskrivas till barn med svår funktionsnedsättning eller med svår smärta som orsakar sittproblematik för att möjliggöra aktivitet, till exempel att äta. 

Vid mycket svår sittproblematik kan formgjuten sits förskrivas, se Sittdynor och underlägg.

Förskrivare 

Arbetsterapeut och fysioterapeut/sjukgymnast.

Kostnadsansvar

Ansvar 2 – regionen har betalningsansvar i ordinärt boende och kommunerna i särskilt boende.

Tänk på – information till förskrivaren

Specialanpassningar kan efter riskanalys av hjälpmedelstekniker utföras på matstolar som finns i öppna handeln.  

Exempel på sortiment

För komplett sortiment, se webSesam.

Mer information från Hjälpmedelscentrum 

Stol på specialskola

Kriterier för förskrivning

Arbetsstol är en del av basutrustning på specialskola, gruppbostad, daglig verksamhet eller på en arbetsplats. Specialanpassade arbetsstolar och stolar med modulära sittsystem personförskrivs.

I en lämplig basutrustning bör det bland annat ingå inställbar arbetsstol på hjul för att möjliggöra olika aktiviteter som förflyttning, matsituationer, arbete eller studier.  

Glidhjul och stolsunderrede på hjul betraktas också som basutrustning. 

Läs mer under Gemensamma bestämmelser, Kostnadsansvar för hjälpmedel

Förskrivare 

Arbetsterapeut och fysioterapeut/sjukgymnast.

Kostnadsansvar

Ansvar 2 – regionen har betalningsansvar i ordinärt boende och kommunerna i särskilt boende.

Exempel på sortiment

För komplett sortiment, se webSesam.

Mer information från Hjälpmedelscentrum

Stolar, coxit

ISO-kod 18 09 09

Kriterier för förskrivning 

Coxitstol kan förskrivas till patient som på grund av rörelseinskränkningar i höftleder och knäleder inte kan sitta på vanlig stol eller inte kan resa sig upp från sittande med hjälpmedel som sittdyna eller förhöjningsklotsar. 

Förskrivare 

Arbetsterapeut och fysioterapeut/sjukgymnast.

Kostnadsansvar

Ansvar 2 – regionen har betalningsansvar i ordinärt boende och kommunerna i särskilt boende.

Tänk på - information till förskrivare

Vid sitt- och uppresningsbesvär provas i första hand sittdynor eller förhöjningsklotsar. 

Vid svår sittproblematik kan hjälpmedelskonsulent kontaktas för att föreslå individuella lösningar. 

Exempel på sortiment

För komplett sortiment, se webSesam.

Mer information från Hjälpmedelscentrum

Stol på specialskola, gruppbostad, daglig verksamhet, arbetsplats

Kriterier för förskrivning

Arbetsstol är en del av basutrustning på specialskola, gruppbostad, daglig verksamhet eller på en arbetsplats. Specialanpassade arbetsstolar och stolar med modulära sittsystem personförskrivs. I en lämplig basutrustning bör det bland annat ingå inställbar arbetsstol på hjul för att möjliggöra olika aktiviteter som förflyttning, matsituationer, arbete eller studier. Glidhjul och stolsunderrede på hjul betraktas också som basutrustning.

Läs mer under Gemensamma bestämmelser, Kostnadsansvar för hjälpmedel

Sittdynor och underlägg

ISO-kod 18 10 06

Sittdynor, övriga (rullstolsdynor) 

Kriterier för förskrivning

Rullstolsdynor kan förskrivas som rullstolstillbehör. 

Förskrivare 

Arbetsterapeut och fysioterapeut/sjukgymnast.

Kostnadsansvar

Ansvar 2 – regionen har betalningsansvar i ordinärt boende och kommunerna i särskilt boende.

Exempel på sortiment

För komplett sortiment, se webSesam.

Mer information från Hjälpmedelscentrum (Manuell rullstol)

Mer information från Hjälpmedelscentrum (Elrullstol)

Positioneringsdynor 

Kriterier för förskrivning

Kan förskrivas till patient för positionering i sittande för att motverka kontraktur och tonusökning samt för att optimera sittandet. 

Förskrivare 

Arbetsterapeut och fysioterapeut/sjukgymnast.

Kostnadsansvar

Ansvar 2 – regionen har betalningsansvar i ordinärt boende och kommunerna i särskilt boende.

Ansvar 3 – rekvisitionshjälpmedel. Regionen har betalningsansvar i ordinärt boende och kommunerna i särskilt boende.

Formgjuten sits 

Kriterier för förskrivning

Kan förskrivas vid mycket svår sittproblematik som inte kan lösas med sittdynor eller kuddar. 

Förskrivare 

Arbetsterapeut och fysioterapeut/sjukgymnast.

Utprovning görs tillsammans med hjälpmedelskonsulent. 

Kostnadsansvar

Ansvar 2 – regionen har betalningsansvar i ordinärt boende och kommunerna i särskilt boende.

Tänk på - information till förskrivare

  • Förskrivaren bör alltid informera patientansvarig läkare.
  • Kostnaden för sits och leverantörskonsultation debiteras respektive betalare/kostnadsställe.

Exempel på sortiment

För komplett sortiment, se webSesam.

Mer information från Hjälpmedelscentrum (Manuell rullstol)

Mer information från Hjälpmedelscentrum (Elrullstol)

Hjälpmedelshandboken