Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kommunikation och information

Person läser punktskrift

Anteckningsapparat för punktskrift

ISO-kod 22 12 21

Kriterier för förskrivning 

Kategori 2-5 (svår synnedsättning-blindhet).

Förskrivare 

Arbetsterapeut och synpedagog vid Synenheten.

Bokstöd och bokhållare

ISO-kod 22 30 15

Kriterier för förskrivning 

Kategori 1-5 (måttlig synnedsättning-blindhet).

Förskrivare 

Arbetsterapeut och synpedagog vid Synenheten.

Bärbara datorer

ISO-kod 22 33 06

Kriterier för förskrivning 

Kategori 1-5 (måttlig synnedsättning-blindhet) för skolsituation.

Förskrivare 

Arbetsterapeut och synpedagog vid Synenheten.

Datorer

ISO-kod 22 33 03

Kriterier för förskrivning 

Kategori 1-5 (måttlig synnedsättning-blindhet) för skolsituation.

Förskrivare 

Arbetsterapeut och synpedagog vid Synenheten.

Displayer

ISO-kod 22 39 03

Skärm och punktdisplay.

Kriterier för förskrivning 

Skärm

Kategori 1-4 (måttlig synnedsättning-blindhet, mycket små synrester) vid behov av skärm med högre kontrast än standard.

40-teckens punktdisplay

Kategori 2-5 (måttlig synnedsättning-blindhet). För mer avancerad utrustning krävs särskilt beslut.

Förskrivare 

Arbetsterapeut och synpedagog vid Synenheten.

Glas och linser som förstorar

ISO-kod 22 03 09

Kriterier för förskrivning 

Kategori 1-4 (måttlig synnedsättning-blindhet, mycket små synrester)

Förskrivare 

Arbetsterapeut, optiker och synpedagog vid Synenheten. I samråd med optiker kan arbetsterapeut och synpedagog vid synenheten också förskriva glasögon som enbart förstorar.

Glasögon och kontaktlinser

ISO-kod 22 03 06

Kriterier för förskrivning 

Kategori 1-4 (måttlig synnedsättning-blindhet, mycket små synrester). 

Förskrivare 

Optiker vid synenheten. Arbetsterapeut och synpedagog kan förskriva prefabricerade glasögon.

Dubbelförskrivning

Man får ett par glasögon för varje användningsområde, endast i undantagsfall dubbelförskrivning.

Tänk på – information till förskrivaren 

Synskärpan samt läsningen ska göra en signifikant skillnad. Borttappade samt trasiga glasögon ersätts/lagas.

Inmatningsenheter

ISO-kod 22 36 12 

Tangentbord, flexiboard och scanner.

Kriterier för förskrivning 

Tangentbord till kategori 1-5 (måttlig synnedsättning-blindhet) till personer som har erhållit dator från synenheten samt till personer som har egen dator med lämplig kapacitet för att anpassningen ska fungera. Scanner förskrivs endast till kategori 2-5 (svår synnedsättning-blindhet).

Förskrivare 

Arbetsterapeut och synpedagog vid Synenheten.

Kikare och teleskop

ISO-kod 22 03 12 

Kriterier för förskrivning 

Kategori 1-4 (måttlig synnedsättning-blindhet, mycket små synrester).

Förskrivare 

Arbetsterapeut, optiker och synpedagog vid Synenheten.

Ljusfilter

ISO-kod 22 03 03

Absorptionsfilter. 

Kriterier för förskrivning 

Kategori 1-4 (måttlig synnedsättning-blindhet, mycket små synrester).

Förskrivare 

Arbetsterapeut, optiker och synpedagog vid Synenheten.

Tänk på – information till förskrivaren 

Fås endera som bländningsskydd eller som kontrastförhöjande glas. Ljuskänsligheten ska vara av betydande karaktär.

Manuella räknehjälpmedel

ISO-kod 22 15 03

Kulramar.

Kriterier för förskrivning 

Kategori 2-5 (svår synnedsättning-blindhet).

Förskrivare 

Arbetsterapeut och synpedagog på Synenheten.

Namnteckningsramar och namnstämplar

ISO-kod 22 12 09

Kriterier för förskrivning 

Kategori 1-5 (måttlig synnedsättning-blindhet).

Förskrivare 

Arbetsterapeut och synpedagog vid Synenheten.

Räkneapparater

ISO-kod 22 15 06

Talande miniräknare. 

Kriterier för förskrivning 

Kategori 2-5 (Svår synnedsättning och blindhet).

Förskrivare 

Arbetsterapeut och synpedagog vid Synenheten.

Signalenheter

ISO-kod 22 27 06

Till exempel ljusindikator och färgindikator. 

Kriterier för förskrivning 

Kategori 1-5 (måttlig synnedsättning-blindhet).

Förskrivare 

Arbetsterapeut och synpedagog vid Synenheten.

Skrivare

ISO-kod 22 39 06

Punktskrivare. Färgskrivare till datautrustning till skolan.

Kriterier för förskrivning 

Kategori 2-5 (svår synnedsättning-blindhet).

Förskrivare 

Arbetsterapeut och synpedagog vid Synenheten.

Spela in och återge ljud

ISO-kod 22 18 03

Kriterier för förskrivning 

DAISY-spelare: kategori 2-5 (svår synnedsättning-blindhet) samt till skolelever utifrån individuella behov.

Digitalt fickminne: kategori 1-5 (måttlig synnedsättning-blindhet).

Förskrivare 

Arbetsterapeut och synpedagog vid Synenheten.

Särskilda programvaror för presentation

ISO-kod 22 39 12

Kriterier för förskrivning 

Kategori 2-5 (svår synnedsättning-blindhet).

Förskrivare 

Arbetsterapeut och synpedagog vid Synenheten.

Utrustning för manuell punktskrift

ISO-kod 22 12 12

Reglette.

Kriterier för förskrivning 

Kategori 1-5 (måttlig synnedsättning-blindhet).

Förskrivare 

Arbetsterapeut och synpedagog vid Synenheten.

Hjälpmedelshandboken