Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners

Sängar, sängutrustning och madrasser

Fristående lyftbågar

ISO-kod 12 31 09

Förskrivare 

Arbetsterapeut, fysioterapeut/sjukgymnast och distriktssköterska.

Kostnadsansvar

Ansvar 4 - regionen har betalningsansvar i ordinärt boende och kommunerna i särskilt boende. 

Exempel på sortiment

För komplett sortiment, se webSesam.

Mer information från Hjälpmedelscentrum

Glidning och vändning

ISO-kod 12 31 03

Glidbrädor, glidmattor, draglakan och vändningsmattor.

Kriterier för förskrivning

Hjälpmedel som kan förskrivas för att underlätta eller möjliggöra lägesändring eller vändning i säng eller för förflyttning mellan exempelvis säng och rullstol. 

Förskrivare 

Arbetsterapeut och fysioterapeut/sjukgymnast.

Kostnadsansvar

Ansvar 4 - regionen har betalningsansvar i ordinärt boende och kommunerna i särskilt boende.  

Exempel på sortiment

För komplett sortiment, se webSesam.

Mer information från Hjälpmedelscentrum

Madrasser och madrasskydd

ISO-kod 04 33 06

Kriterier för förskrivning 

Förskrivs för att förebygga eller behandla trycksår.

Madrass i förebyggande syfte: Madrass för att användas i förebyggande syfte bör vara förstahandsval innan eventuellt sår uppkommit (sårkategori 1, 2).

Madrass i behandlande syfte: Behandlande madrass kan förskrivas då trycksår uppstått eller då risken för trycksår är hög (sårkategori 2, 3, 4).

Förskrivning av avancerad antidecubitusmadrass (sårkategori 4) styrs av det medicinska behovet. 

Låg basmadrass (distansmadrass) kan förskrivas som tillbehör, om patienten använder sänggrindar, för att minska den totala madrasshöjden. 

Förskrivare 

Arbetsterapeut, fysioterapeut/sjukgymnast och sjuksköterska.

Gäller för förskrivning av madrass i förebyggande eller i behandlande syfte. 

Kostnadsansvar

Ansvar 4 - regionen har betalningsansvar i ordinärt boende och kommunerna i särskilt boende. 

Exempel på sortiment

För komplett sortiment, se webSesam.

Mer information från Hjälpmedelscentrum

Repstegar

ISO-kod 12 31 12

Kriterier för förskrivning

Repstege kan förskrivas för att underlätta förflyttning i och ur säng.

Förskrivare 

Arbetsterapeut och fysioterapeut/sjukgymnast.

Kostnadsansvar

Ansvar 4 - regionen har betalningsansvar i ordinärt boende och kommunerna i särskilt boende. 

Exempel på sortiment

För komplett sortiment, se webSesam.

Mer information från Hjälpmedelscentrum

Sängar

ISO-kod 18 12 10

Sängar och lösa sängbottnar, elektrisk reglering.

Kriterier för förskrivning 

  • Göra det möjligt för patient att självständigt ta sig i och ur sängen. 
  • Göra det möjligt för patient med svåra funktionsnedsättningar, som vistas stor del av dagen i sängen, att självständigt kunna göra lägesändringar. 
  • Underlätta andningen för svårt hjärt- och lungsjuka. 
  • Underlätta för vårdaren när patienten vårdas helt eller delvis i sängen. 
  • Underlätta för föräldrar med funktionsnedsättning att kunna sköta sitt barn (barnsäng). 

En undermålig säng, eller avsaknad av egen säng, är inte skäl för förskrivning, om patienten i övrigt inte uppfyller något av kriterierna.

Förskrivare 

Arbetsterapeut och fysioterapeut/sjukgymnast.

Kostnadsansvar

Ansvar 4 - regionen har betalningsansvar i ordinärt boende och kommunerna i särskilt boende.

Patientens ansvar 

Standardmadrass till förskriven säng är ett egenansvar för patienten. Rekommenderat madrassmått är 90x200x12 cm. Standardmadrass till säng kan köpas i öppna handeln eller på Hjälpmedelscentrum. 

Undantag, standardmadrass med hygienöverdrag kan förskrivas till patienter som vårdas i livets slutskede.

Viktig information

Innan säng förskrivs ska möjlighet att anpassa egen befintlig säng med till exempel manuellt eller elektriskt ryggstöd, förhöjningsklossar, dävert eller andra uppresningshjälpmedel undersökas.

Standardsängarna som kan förskrivas är 90 cm breda. Bredare säng kan förskrivas då patienten inte får plats i standardsäng eller på grund av vändningssvårigheter och/eller tung patient. 

Standardmadrass för privat köp kan efter överenskommelse med patient beställas och levereras i samband med förskrivning av vårdsäng. Vid registrering av order används S-nr 36279. Faktura skickas hem till patienten. Vid vård i livets slutskede kan standardmadrass med hygienöverdrag förskrivas.

Exempel på sortiment

För komplett sortiment, se webSesam.

Mer information från Hjälpmedelscentrum

Sängryggstöd

ISO-kod 18 12 24

Ställbara ryggstöd, manuella 

Kriterier för förskrivning 

  • Göra det möjligt för patient att självständigt ta sig i och ur säng, eller för att underlätta för vårdare. 
  • Underlätta andningen för svårt hjärt- och lungsjuka.

Förskrivare 

Arbetsterapeut, fysioterapeut/sjukgymnast och distriktssköterska.

Kostnadsansvar

Ansvar 3 – rekvisitionshjälpmedel. Regionen har betalningsansvar i ordinärt boende och kommunerna i särskilt boende.

Ställbara ryggstöd, elektriska 

Kriterier för förskrivning 

  • Göra det möjligt för patient att självständigt ta sig i och ur säng, eller för att underlätta för vårdare. 
  • Underlätta andningen för svårt hjärt- och lungsjuka.

Förskrivare 

Arbetsterapeut och fysioterapeut/sjukgymnast.

Kostnadsansvar

Ansvar 4 - regionen har betalningsansvar i ordinärt boende och kommunerna i särskilt boende.

Exempel på sortiment

För komplett sortiment, se webSesam.

Mer information från Hjälpmedelscentrum

Hjälpmedelshandboken

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Vi använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer i vår Cookie policy och gör sen dina val.

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.